Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstjenester på gardsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet til garden, livet og arbeidet der.

Stiftelsen Matmerk forvalter en godkjenningsordning for gardsbruk som har Inn på tunet-tilbud. Matmerk drifter også en nasjonal informasjonsnettside.  Her finner du en oversikt over godkjente Inn på tunet-gårder.

Det er utarbeidet en egen handlingsplan for Inn på tunet Agder 2017–2020.

Inn på tunet tilbydere har gått sammen og etablert Inn på tunet Sørlandet SA

Vis meir


Publisert 24.01.2024

Inn på tunet på Sørlandssamlinga

Inn på tunet Norge SA inviterte til sesjon på Sørlandssamlinga for første gang.


Publisert 24.01.2024

Status for Inn på tunet i Agder

Vi har 27 godkjente IPT-gårder på Agder.


Publisert 04.01.2024

Inn på tunet-kurs for nye tilbydere

Mange ønsker å starte opp med Inn på tunet på gården sin. Inn på tunet Norge arrangerer kurs i Trøndelag 7.–8. mars.


Publisert 21.08.2023

Landbruksdirektoratets nasjonale Inn på tunet-konferanse

Webinar 29. august for deg som vil vite mer eller kjøpe Inn på tunet-tjenester.


Publisert 26.08.2021

Demensomsorg på gård gir en god hverdag

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka.


Publisert 12.11.2019

Søstrene Kjevik DA med sin sosiale profil fikk BU-prisen for Aust-Agder 2019

Bedriften på Østre Tveite gård i Arendal tilbyr Inn på tunet-tjenester, gårdsferieuker og gårdsutsalg.


Publisert 13.09.2019

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka

Mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus opplever ofte det aktive gårdslivet som meningsfullt.


Publisert 30.04.2019

God interesse for Inn på tunet blant unge bønder

22 bønder på godkjenningskurs og 15 eiere i Inn på tunet Sørlandet SA, deriblant en del unge bønder.


Publisert 21.06.2018

Første fagbok i antrozoologi på norsk

Forskning på dyrs mulige helsebringende effekter er et voksende felt internasjonalt.