Cosylan – en mulig sikkerhetsrisiko.

Fylkesmannen i Rogaland har gjennom ulike tilsyn erfart at det er en etablert praksis at helsetjenesten i petroleumsvirksomheten forskriver Cosylan for å dempe nattlig hoste.

Publisert 26.01.2015

Regelen er at flere doser deles ut for egen administrasjon. Da Cosylan er et B preparat med innhold av ethylmorfin som har en beroligende og bedøvende effekt,  er det Fylkesmannens vurdering at dette kan innebære en sikkerhetsrisiko.

Ved tilgang til flere doser kan den enkelte administrere mer pr. enkeltdose/ innta medikamentet til et annet tidspunkt enn det som var intensjonen ved forskrivning. Den beroligende effekten kan variere fra person til person. Evnen til å reagere raskt i en beredskapssituasjon kan påvirkes. Oppmerksomhet og reaksjonsevne i risikofylte arbeidsoperasjoner kan reduseres. Enhver risiko som kan sette reaksjonsevnen i fare bør reduseres/elimineres. Det er vår anbefaling at helsetjenesten i petroleumsvirksomheten endrer praksis ved å benytte alternative preparater eller ivaretar ansvaret for administreringen av Cosylan dersom det etter en faglig vurdering må forskrives.

 Vi viser til petroleumsregelverkets krav;

  • Aktivitetsforskriften § 8 – om helsetjenesten
  • Rammeforskriften § 10 - om forsvarlig virksomhet
  • Rammeforskriftens § 11- om prinsipper for risikoreduksjon.

Kontaktpersonar