Erstatnings- og kompensasjonsordninger

Det kan gis tilskudd etter klimabetingede skader på avlingen og erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner for plante- og husdyrproduksjon. For rovviltskader på husdyr kan det også søkes erstatning. For pelsdyrprodusenter som avvikler produksjonen gjelder en egen kompensasjonsordning.

Se mer informasjon på temasidene for en del av disse ordningene, eventuelt i oversikten over tilskudds- og erstatningsordninger.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.10.2020

Erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt

Søknadsfristen er 1. november 2020 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvalteren i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Publisert 08.10.2020

Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Pelsdyroppdrettere som er berettiget kompensasjon for avvikling av pelsdyrholdet, kan nå søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving


Publisert 20.03.2020

Foretak som søkte produksjonstilskudd for sent i 2017-2019 kan vurderes på nytt

Hvis du ikke fikk levert søknad om produksjonstilskudd elektronisk innen søknadsfristen i 2017-2019 kan du under visse forutsetninger få vurdert saken på nytt.