Foretak som søkte produksjonstilskudd for sent i 2017-2019 kan vurderes på nytt

Kyr på beite

Hvis du ikke fikk levert søknad om produksjonstilskudd elektronisk innen søknadsfristen i 2017-2019 kan du under visse forutsetninger få vurdert saken på nytt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2020

Landbruksdirektoratet har i rundskriv 2020-13 gitt nye retningslinjer for dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd i 2017-2019. Retningslinjene gjelder ved søknad del 1 og del 2 i 2017-2019, samt etterregistreringsfristen 10. januar 2018 og 2019.

Søkere som har vært inne i søknadsskjemaet i eStil-PT, men ikke sendt inn søknaden, skal gis mulighet for å levere søknad. Forutsetningen er at logg hos Landbruksdirektoratet viser at foretaket har vært inne i søknadsskjemaet.

Foretak som ikke har søkt om dispensasjon fra søknadsfristen ved tidligere søknadsomganger:

  • Foretaket må levere søknad om produksjonstilskudd på papir til kommunen og sende en søknad om dispensasjon. Fylkesmannen behandler og avgjør dispensasjonssøknaden.

Foretak som har søkt om dispensasjon og fått søknaden avslått:

  • Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet vil se på disse sakene på nytt. Foretaket trenger derfor i utgangspunktet ikke å be om ny behandling.

Mer informasjon i rundskriv 2020-13. Se lenke til høgre.

Saker der foretaket ikke har vært inne i søknadsskjemaet kommer ikke inn under de nye retningslinjene.

Lenke til papirskjema del 1 og 2 i 2019, samt del 2 i 2018 i høgre spalte.

For søknadsomgangen i 2017 og for del 1 i 2018 finnes det ikke skjema på papir. I disse tilfellene må foretaket lage et oppsett over antall dyr i ulike dyreslag og antall daa i de ulike vekstgruppene.