Skogfond

Tømmerstokker og en hand som holder penger

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen. 


Publisert 04.07.2024

Avklaring av regelverk for innrapportering av avvirkning og trekk av skogfond for bioenergivirke.

Statsforvalteren i Innlandet har fått forespørsel om regelverk for innrapportering og trekk av skogfond til skogsvirke som benyttes til bioenergiformål, og ønsker derfor å informere om ordningen.


Publisert 04.04.2024

Innlandsskogbruket i tall 2023

Tradisjonen tro har Statsforvalteren i Innlandet utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall. Denne rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i Innlandet i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2023.


Publisert 31.03.2023

Innlandsskogbruket i tall 2022

Statsforvalteren i Innlandet har laget rapporten Innlandsskogbruket i tall 2022. Rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2022.


Publisert 16.04.2021

Innlandsskogbruket i tall 2020

Statsforvalteren har utarbeidet Innlandsskogbruket i tall for 2020. Rapporten oppsummerer aktiviteten gjennom året, gir en oversikt over revidert skogfondregnskap og sentral skogstatistikk for Innlandet.


Publisert 09.04.2021

Webinar om skogfond og ungskogspleie

Skogselvskapet i Oppland inviterer til webinar med tema Skogfond og ungskogspleie.


Publisert 09.04.2021

Opplandsskogbruket i tall - historisk

Her finner du rapporter med skogfondregnskapet fra opplandsskogbruket. Rapportserien strekker seg fra 1968 til 2018.

 


Publisert 08.05.2020

Innlandsskogbruket i tall 2019

Her er endelig alle tallene og analysene fra Innlandsskogbruket i 2019. Fylkesmannen fører statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfond­regnskapet, noe som favner det meste av skogbruksaktiviteten i fylket.


Publisert 25.11.2019

Frist for tilskudd og skogfond 2019

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfond i åer er 4. desember.


Publisert 14.06.2019

Skogbruket i tall 2018

Rapportene 1/19 "Hedmarksskogbruket i tall 2018" og 2/19 "Skogbruket i Oppland 2018" inneholder viktig statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfondregnskapet.


Publisert 27.03.2019

Animasjon om økonomisk virkning av skogfond

Hvordan virker egentlig skogfond? Hva sitter skogeieren igjen med i lommeboka etter tømmerdrift, investeringer og skatten er betalt.