Innlandsskogbruket i tall 2019

Rapportfremside til Innlandsskogbruket i tall

Her er endelig alle tallene og analysene fra Innlandsskogbruket i 2019. Fylkesmannen fører statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfond­regnskapet, noe som favner det meste av skogbruksaktiviteten i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.05.2020

2019 var første året for Fylkesmannsembetet i Innlandet. Siden Hedmark og Oppland fylker først er slått sammen i 2020, er regnskap for skogfond ført adskilt for 2019. Administrasjon og aktiviteter har i stor grad foregått i fellesskap, siden Fylkesmannsembetet er slått sammen. Derfor er tekstdelen og analysene av aktiviteten i Innlandsskogbruket laget samlet, delvis delt på regioner for første gang, men årsregnskap for de to fylkene er adskilt med hver sin revisjonsrapport.

Jevnaker og Lunner kommuner går over til Viken fylke i 2020. Derfor er dette siste året disse kommunene er med i årsregnskapet for Oppland. Dermed endres også arealgrunnlaget for Innlandet fylke, og det er noen utfordringer med å lage analyser over tid i denne overgangsfasen. I sum bør likevel Innlandskogbruket i tall beskrive aktiviteten som var i 2019 på en god måte.   

Alle tidligere publikasjoner - skogfondregnskap som finnes elektronisk er samlet under: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/om-oss/vare-publikasjoner/