Skogfond

Tømmerstokker og en hand som holder penger

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen. 


Publisert 04.04.2024

Innlandsskogbruket i tall 2023

Tradisjonen tro har Statsforvalteren i Innlandet utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall. Denne rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i Innlandet i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2023.


Publisert 31.03.2023

Innlandsskogbruket i tall 2022

Statsforvalteren i Innlandet har laget rapporten Innlandsskogbruket i tall 2022. Rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2022.


Publisert 16.04.2021

Innlandsskogbruket i tall 2020

Statsforvalteren har utarbeidet Innlandsskogbruket i tall for 2020. Rapporten oppsummerer aktiviteten gjennom året, gir en oversikt over revidert skogfondregnskap og sentral skogstatistikk for Innlandet.


Publisert 09.04.2021

Webinar om skogfond og ungskogspleie

Skogselvskapet i Oppland inviterer til webinar med tema Skogfond og ungskogspleie.


Publisert 09.04.2021

Opplandsskogbruket i tall - historisk

Her finner du rapporter med skogfondregnskapet fra opplandsskogbruket. Rapportserien strekker seg fra 1968 til 2018.

 


Publisert 08.05.2020

Innlandsskogbruket i tall 2019

Her er endelig alle tallene og analysene fra Innlandsskogbruket i 2019. Fylkesmannen fører statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfond­regnskapet, noe som favner det meste av skogbruksaktiviteten i fylket.


Publisert 25.11.2019

Frist for tilskudd og skogfond 2019

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfond i åer er 4. desember.


Publisert 14.06.2019

Skogbruket i tall 2018

Rapportene 1/19 "Hedmarksskogbruket i tall 2018" og 2/19 "Skogbruket i Oppland 2018" inneholder viktig statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfondregnskapet.


Publisert 27.03.2019

Animasjon om økonomisk virkning av skogfond

Hvordan virker egentlig skogfond? Hva sitter skogeieren igjen med i lommeboka etter tømmerdrift, investeringer og skatten er betalt.


Publisert 14.11.2018

Frist for tilskudd og skogfond i 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.