Skogbruket i tall 2018

Rapportene 1/19 "Hedmarksskogbruket i tall 2018" og 2/19 "Skogbruket i Oppland 2018" inneholder viktig statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfondregnskapet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.06.2019

Fylkesmannen i Innlandet fører regnskap over skogfondmidlene og rentemidlene av skogfondet. Skogeierens skogfond skal brukes til tiltak som stimulerer til aktiv bruk av skogressursene og til etablering og oppbygging av kvalitetsskog.

Rapporten inneholder statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfondregnskapet, noe som omfavner det meste av skogbruksaktiviteten i Hedmark og Oppland. Rapportens tekstdel inneholder en beskrivelse og analyse av skogbrukets aktiviteter i året som gikk.