Frist for tilskudd og skogfond 2019

Tømmerstokker og en hand som holder penger

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfond i åer er 4. desember.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.11.2019

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberrettiget bes presentere disse for kommunen senest 4. desember. Skogfondsbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd, må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Noen kommuner kan han egne frister, da er det disse fristene som gjelder. Der skogeirer er usikker mht frister, må skogeier selv ta kontakt med kommunen.