Innlandsskogbruket i tall 2023

Skjemdump av rapportfremside - innlandsskogbruket i tall 2023. Foto av skog på fremsiden av rapporten.

Tradisjonen tro har Statsforvalteren i Innlandet utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall. Denne rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i Innlandet i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2023.

Publisert 04.04.2024

Skogbruket i Innlandet bar preg av et fortsatt høyt aktivitetsnivå i fjor, til tross for at værforholdene var vanskelige deler av året. I Innlandet opplevde vi både forsommertørke, ekstremværet Hans, og en svært fuktig høst, som på ulike vis skapte utfordringer for skogbruket. Ikke minst førte ekstremværet Hans til omfattende skader på skogsbilvegnettet.

Tømmerprisen gikk opp i 2023. Samtidig opplevde skogbruket, i likhet med resten av samfunnet, stor kostnadsvekst i fjor. Dette vises tydelig i skogfondsstatistikken, både når det gjelder kostnader til skogkulturtiltak og vegbygging.

Du kan lese mer om dette i Innlandsskogbruket i tall 2023. Hele rapporten og tidligere utgaver finner du på høyre side.