Samfunnssikkerhet og beredskap

CIM
Oppdatert 10.05.2022

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

02.05.2022

Informasjonsmøte om fremtidsfullmakt i Trondheim

Beklager, dette møtet er avlyst.


02.05.2022

Informasjonsmøte om fremtidsfullmakt i Steinkjer

Beklager, dette kurset er avlyst.


12.02.2022

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022.


01.11.2021

Egenberedskapsuka 2021

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte ? 1. november starter ei landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.


13.10.2021

Veteranoppfølging – et felles ansvar

Oberst Morten Henriksen hadde sitt første møte med Statsforvalteren i Trøndelag etter at han tiltrådte stillingen som veteraninspektør i august i år.


17.09.2021

Innfører nedjustert TISK i kommunene

Fra 27.september innføres nedjustert TISK i kommunene. Når det blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap", vil nedjustert TISK opprettholdes i en overgangsperiode på om lag fire uker.


14.09.2021

God vaksinedekning i Trøndelag

Hele 91,4 prosent av alle trønderne over 18 år er vaksinert med første vaksinedose mot koronaviruset. Dermed har Trøndelag høyest andel førstedosevaksinerte over 18 år i hele Norge.


30.08.2021

Krevende smittesituasjon- også i Trøndelag

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret over smitteutviklingen. I dag møtte han kommunedirektørene og fylkesberedskapsrådet i Trøndelag.


27.08.2021

Råd til kommuner med presset kapasitet på grunn av økt smitte

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er kjent med at mange kommuner opplever stort press grunnet økt smitte. Derfor kommer de nå med praktiske råd om håndtering av det nye opplegget med testing i skolene, om håndtering av økt smittespredning i kommunene og om prioriteringer.


18.08.2021

Rekordleveranse av vaksiner

De to neste ukene når kommunene vaksinetoppen. Da mottar landets kommuner i alt 1,6 millioner vaksinedoser. Det største antallet i løpet av pandemien.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel