Samfunnssikkerhet og beredskap

CIM
Oppdatert 06.03.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

07.02.2023

Øvelse SODD 2023

Øvelse sodd er en beredskapsøvelse som Statsforvalteren i Trøndelag tilbyr alle kommunene i fylket hvert år. Årets øvelse vil skje den 21. mars kl. 09.00 - 15.00.

Statsforvalteren spillstab vil være lokalisert i statsforvalterens lokaler i Trondheim. Kommunene øver fra egne lokaler med sin kriseledelse og står fritt til å involvere politi og andre samarbeidspartnere i øvelsen.

Øvingsdirektiv er sendt ut til kommunene.


21.12.2022

Kompetanseheving hos NSM

Visste du at NSM tilbyr en rekke e-læringskurs og fysiske kurs?


02.11.2022

Egenberedskapsuka 2022

DSB arrangerer tradisjon tro egenberedskapsuka første uke i november. 31. oktober - 6. november.

 

 


19.10.2022

Ny veileder til til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap la den 16. oktober 2022 ut en revidert versjon av veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Veilederen er en revisjon av veilederen fra 2014.


05.10.2022

Sikkerhetsmåneden er her!

Oktober er sikkerhetsmåned både i Norge og i EU, der sentrale aktører retter ekstra fokus og innsats for å øke den digitale sikkerhetsbevisstheten blant virksomheter og befolkning.


08.07.2022

Evalueringer - Statsforvalterens samordningsrolle i håndtering av Covid-19

Håndteringen av Covid-19 pandemien er av mange omtalt som den mest inngripende aktiviteten i den norske befolkningens liv siden 2. verdenskrig, og vil gå inn i historien som en viktig hendelse for nasjonen.

Statsforvalteren i Trøndelag har gjort en evaluering av egen håndtering av hendelsen. I tillegg har DSB gitt ut rapporten "Statsforvalterens samordningsrolle i håndteringen av covid-19" som inneholder underveis-evaluering fra november 2021 og veien videre fra mars 2022.


02.05.2022

Informasjonsmøte om fremtidsfullmakt i Trondheim

Beklager, dette møtet er avlyst.


02.05.2022

Informasjonsmøte om fremtidsfullmakt i Steinkjer

Beklager, dette kurset er avlyst.


12.02.2022

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022.


13.10.2021

Veteranoppfølging – et felles ansvar

Oberst Morten Henriksen hadde sitt første møte med Statsforvalteren i Trøndelag etter at han tiltrådte stillingen som veteraninspektør i august i år.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel