Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

31.01.2024

Ekstremværet «Ingunn» kommer

Ekstremværet «Ingunn» treffer Trøndelag i løpet av onsdag ettermiddag. Folk og kommuner oppfordres til å forberede seg. 


10.01.2024

Ny test av nødvarsel

Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.


15.11.2023

Samarbeid Norge og Sverige om vertslandsstøtte

6-7. november var tre svenske Län og Statsforvalteren i Trøndelag samlet på Teveltunet i Meråker for å utveksle erfaringer med vertslandsstøtte.


17.08.2023

Ekstremværet Hans: -Godt samarbeid minsket konsekvensene i Trøndelag

Ekstremværet Hans rammet store deler av Sør-Norge med stor styrke. Selv om Trøndelag ikke ble truffet så hardt som områder lengre sør så førte nedbøren til at infrastruktur, natur og mennesker ble utfordret.


27.07.2023

Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet. Dersom du har spørsmål, eller vil rapportere funn av døde fugler finner du mer informasjon om hvem du skal kontakte her.


13.06.2023

Test av nytt nødvarselsystem

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.


06.06.2023

De regionale Sikkerhetsdagene 2023

1.-2. november går De Regionale Sikkerhetsdagene 2023 av stabelen i Bodø!

Med temaet "Regional beredskap - små steder, store utfordringer", vil årets konferanse by på spennende innlegg om blant annet regionalt samarbeid, kommunikasjon i kriser, samt teamarbeid i beredskap og kriseledelse.


12.05.2023

Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer hvert år en samling for ansatte i kommunene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap.

Målgruppen for samlingen er beredskapskontakter, ledere, planansvarlige og evt. andre som jobber med samfunnssikkerhet i kommunene i Trøndelag


08.05.2023

Nytt om nødnett

Valget av konsept for nytt nødnett er nå tatt. Staten skal eie den tekniske plattformen, mens dekning og kjernenett skal leveres av kommersielle mobiloperatører.

Dagens Nødnett fungerer bra, men har i likhet med all annen teknologi begrenset levetid. Derfor har DSB anbefalt at nytt nødnett bør være på plass rundt 2030.


04.05.2023

Kommuneundersøkelsen 2023

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid.

Resultatene fra kommuneundersøkelsen 2023 er nå publisert.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel