Ukraina

Foto: Pixabay.com.

Her har vi samlet noen av de mest sentrale kildene til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa, og hvordan dette kan påvirke oss på ulike måter. 

Ikke endret trusselvurdering

Det grunnleggende budskapet fra regjeringen er at det ikke er noen endret trusselvurdering mot Norge. Vi kan kan leve som normalt.

Regjeringen har en samleside for budskap, spørsmål og svar ved angrepet på Ukraina. Les mer her Regjeringen.no

Hvem har ansvaret for flyktninger fra Ukraina? 

Her finner du en oversikt over hvem som har ansvaret for flyktninger, og hva som er Statsforvalteren oppgaver og ansvar. Statsforvalterens nettsider.

Flyktninger fra Ukraina - mottak og registrering

UDI har oppdatert informasjon om håndtering av flyktninger fra Ukraina.

Politiets Utlendingsenhet, PU, har ansvar for mottak av flyktninger som kommer inn til Norge. Les mer om dette på Politiet.no

Enslige mindreårige flyktninger

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en informasjonsside i forbindelse med enslige mindreårige flyktninger. Informasjon om fosterhjem, adopsjon og hvordan snakke med barn om krigen ligger på Bufdir sine nettsider

Samleside - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

IMDi har hoovedansvar for å ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger. Her finner du informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for krigsflyktninger fra Ukraina.

Fylkeskommunen har overtatt en del regionale integreringsoppgaver som tidligere lå hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Les mer om fylkeskommunens arbeid på integreringsområdet her.

Helserettigheter og helsetilbud for flyktninger og asylsøkere

Helsedirektoratet har opprettet en nettsiden om krisen i Ukraina

Om bolig og bosetting av flyktninger fra Ukraina

Husbanken har samlet informasjon om bolig og bosetting av flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. 

https://husbanken.no/kommune/ukraina/

Godkjenning av ukrainsk utdanning og kvalifikasjoner

NOKUT har mye erfaring med å vurdere ukrainsk utdanning og kompetanse, men langt fra alle trenger å få utdanningen sin godkjent for å kunne jobbe. De skriver mere om dette på sine nettsider

Smittevernsplan for ankomstsentre

Folkehelseinstituttet har publisert en oppdatert smittevernplan for ankomstsentre og lignende midlertidig innkvartering for asylsøkere og flyktninger.

Enklere byggesaksprosesser for å sikre godt og forsvarlig mottak av flyktninger

Som følge av invasjonen av Ukraina, må Norge være forberedt på massetilstrømning av ukrainere som søker beskyttelse. Det er viktig med raske og effektive prosesser for å sikre at vi har tilstrekkelig mottakskapasitet og boliger. Regjeringen har samlet relevante regelverk, tolkninger og spørsmål på sine nettsider.

For deg som jobber i skole og barnehage

Utdanningsdirektoratet har laget en samleside om hvordan norske skoler og barnehager kan ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina.

Det er stor sannsynlighet for at det nå vil komme mange flyktninger fra Ukraina til Norge. Utdanningsdirektoratet har derfor laget en samleside med relevant informasjon om hvordan barnehager og skoler kan ta i mot flyktninger på en best mulig måte, og hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt. Les mere på Utdanningsdirektoratet.no

Utdanningsdirektoratet gir også råd om hvordan du kan snakke med barn og unge om vanskelige hendelser

Representantsordning

Statsforvalteren er ansvarlig for å oppnevne representanter for mindreårige som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Er du representant eller har behov for en finnes det mer informasjon her.

Kjæledyr fra Ukraina

Mange kommuner bosetter i disse dager flyktninger fra Ukraina. Mattilsynet skal registrere og kontrollere alle dyrene som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette må gjøres for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands.

Dersom kjæledyrene ikke har blitt kontrollert ved grensepassering, er det utrolig viktig at kommunene, medhjelpere eller eierne av kjæledyret umiddelbart tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, når flyktningene ankommer kommunen de skal oppholde seg i.
Se mer informasjon her: Kjæledyr fra Ukraina (norsk, engelsk og ukrainsk) 

Atomsikkerhet og jod-tabletter

Hva betyr det for oss at det er fire atomkraftverk i et krigsrammet Ukraina? Og bør alle skaffe jodtabletter? 

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som både følger situasjonen og som fortløpende vurderer ulike scenarier for hva som kan skje dersom et av Ukrainas atomanlegg skulle bli utsatt for en hendelse.

En fortløpende vurdering kan du lese på DSAs side om Ukraina.

Regionalt kriseutvalg

Atomberedskap er organisert med et nasjonalt kriseutvalg (KU). Statsforvalterne rundt om i landet er dette utvalgets regionale ledd (Atomberedskapsutvalget, ABU). Alle statsforvalterne følger situasjonen i Ukraina nøye. Skulle det bli behov for det, vil det nasjonale kriseutvalget sørge for at nødvendige tiltak for befolkningen blir iverksatt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Oppvekst, velferd og migrasjon
Frode Kvittem, telefon 74 16 81 59

Sikkerhetspolitisk krise og atomberedskap
Dag Otto Skar, telefon 958 55 352

Helse
Jan Vaage, telefon 909 22 858