Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet. Dersom du har spørsmål, eller vil rapportere funn av døde fugler finner du mer informasjon om hvem du skal kontakte her.

Publisert 27.07.2023

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Dette gjelder også i områder der det er funnet døde fugler og det er påvist fugleinfluensa hos villfugl.

Se også FHIs råd til å forebygge smitte her.

Myndighetene samarbeider om håndteringen

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for å iverksette tiltak i de hardest rammede områdene. Statsforvalteren understøtter dette arbeidet, og har ansvar for samordning på regionalt nivå. Statsforvalteren er også kontaktledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Informasjon til innbyggere

Har du oppdaget døde eller syke fugler, og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet.

Meld fra ved å sende e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no 

Fortell om:

  • Kommune, postnummer, adresse og helst også kartreferanse (som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din.
  • Hvilken fugleart det gjelder
  • Hvor mange fugler det gjelder

Informasjon til kommunene

Kommunene kan ta kontakt med Mattilsynet direkte på telefon 22 40 00 00 med spørsmål om fugleinfluensa.

Når kommunen har samlet opp døde fugler eller mottatt døde fugler fra private husholdninger er fuglene å regne som avfall.  Kommunen har da plikt til å håndtere de innsamlede døde fuglene. Hovedregelen er at fugler som er døde av fugleinfluensa (næringsavfall i form av kategori 1 materiale) skal leveres til et lovlig avfallsanlegg for direkte forbrenning.
Se Miljødirektoratets artikkel "Hvordan håndtere døde fugler i områder med fugleinfluensa".

Se også Mattilsynets hjemmeside om innsamling av døde villfugler i kommunene for mer informasjon.
Statsforvalteren i Trøndelag videresendte informasjonsskriv fra Mattilsynet datert 27.07.23 til alle kommuner i Trøndelag. 

Råd til befolkningen om fugleinfluensa

Mattilsynet har opprettet en egen informasjonsside med svar på vanlige spørsmål fra innbyggerne.

Spørsmål fra media

Media kan kontakte Mattilsynets pressevakt på tlf. 469 12 910.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.