Ekstremværet Hans: -Godt samarbeid minsket konsekvensene i Trøndelag

Illustrasjonsfoto ekstremværet Hans. Foto: Skjalg Ledang / Statsforvalteren i Trøndelag.

Ekstremværet Hans rammet store deler av Sør-Norge med stor styrke. Selv om Trøndelag ikke ble truffet så hardt som områder lengre sør så førte nedbøren til at infrastruktur, natur og mennesker ble utfordret.

Publisert 17.08.2023

- Gode forberedelser bidrar til å sikre liv og helse, natur og materielle verdier, sier statsforvalter Frank Jenssen. Han roser kommuner, offentlige og private virksomheter, frivillige og enkeltpersoner som har bidratt til å forebygge og håndtere hendelser som følge av ekstremværet.

Krevende nok for mange

- Trøndelag gikk klar av de verste vannmassene selv om det har vært krevende nok for mange, men god jobbing og godt samarbeid bidro også til å minske konsekvensene i vårt område, sier Jenssen.

Vær fortsatt varsom 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) minner om at det er viktig at folk fremdeles er varsomme når man er nær innsjøer eller elver der det har vært flom. Når vannet trekker seg tilbake, kan jorden langs vannkanten gli ut.  Observeres slike hendelser bør kommunen eller politi varsles.

Følg med på utsatte områder 

Både kommuner og grunneiere bør følge med på utsatte områder etter uvær og naturfarehendelser. NVE er avhengig av at kommunene selv lager en oversikt og forestår en grovsortering av hendelser i sitt område der man er berørt av naturfarehendelser etter ekstremværet «Hans»

NVE orienterer kommunene 

NVE vil orientere kommunene, via et eget informasjonsskriv, om muligheter til bistand innenfor NVEs ansvarsområder. Brevet vil inneholde mye fakta-informasjon som er nyttig i dette arbeidet. Brevet blir sendt ut til de fleste kommuner i løpet av uken.

Se også artikkel fra NVE på Varsom.no:

https://varsom.no/flom-og-jordskred/om-flom-og-jordskred/ekstremvaeret-hans/

For tips for egen beredskap, se nettsiden til DSB på:

www.sikkerhverdag.no

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner