Atomberedskap

Atomberedskapen involverer myndigheter både på sentralt, regionalt og lokalt nivå, og er opprettet for å stille ekspertise til rådighet når det inntreffer en atomhendelse.

Organiseringen gjør det mulig å hurtig kunne iverksette tiltak for å minimere konsekvenser og beskytte liv, helse, miljø og samfunnsinteresser forøvrig.

Publisert 08.01.2020

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren er det regionale leddet for det sentrale kriseutvalget for atomberedskap, og skal gjennom tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet atomberedskapsplanverk. I forbindelse med en atomhendelse skal Statsforvalteren sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnende tiltak regionalt og lokalt.

Atomberedskapsutvalget

Atomberedskapsutvalget (ABU) består av medlemmene i fylkesberedskapsrådet. Utvalget skal gjennom koordinering, tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet planverk. ABU har som oppgave å samordne og koordinere iverksettelse og oppfølgning av sentralt vedtatte tiltak under atomhendelser.

Nyttige veiledere og nettsider

Atomberedskap (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

 

Informasjon om Jodtabletter ved atomhendelser

DSA.no: Jodtabletter ved atomulykker

Til befolkningen: Informasjonsplakat om Jodtabletter på nordsamisk

Til befolkningen:  Informasjonsark om Jodtabletter
Kan oppbevares sammen med tablettene

Til helsepersonell: Informasjonsskriv om Jodtabletter på norsk

Til helsepersonell: Informasjonsskriv om Jodtabletter på nordsamisk

Kilde: DSA

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.03.2022

Atomsikkerhet og beredskap

Hva betyr det for oss at det er atomkraftverk i et krigsramma Ukraina? Og bør alle skaffe seg jodtabletter?