Varslingsliste Statsforvalteren i Trøndelag

Nedenfor er en varslingsliste for krise- og beredskaps-situasjoner i Trøndelag. Beredskapsvarsel skal primært sendes som E-post til sftlberedskap@statsforvalteren.no. 

Dersom situasjonen tilsier det kan det varsles via telefon ihht. priortert rekkefølge i varslingslisten nedenfor.

Beredskapsvarsling e-post: sftlberedskap@statsforvalteren.no

 

Pri

Navn

Stilling

Tlf.mob.

E-post

1

Dag Otto Skar

Fylkesberedskapssjef

958 55 352

fmtldos@statsforvalteren.no

2

Knut Bakstad

Seniorrådgiver

906 14 744

fmtlkba@statsforvalteren.no

3

Tore Brønstad

Seniorrådgiver

950 88 088

fmtltbr@statsforvalteren.no

4

Jan Vaage            

Fylkeslege

909 22 858

fmtljva@statsforvalteren.no

5

Øystein Johannessen

Ass. statsforvalter

480 53 342

oyjoh@statsforvalteren.no

6

Frank Jenssen

Statsforvalter

916 72 830

fmtlfje@statsforvalteren.no

 

Viktige telefoner:

 

Sentralbord

74 16 80 00

Satelittelefon (når oppsatt Trondheim)

+ 8816 314 02145

Satelitttelefon (når oppsatt Steinkjer)

+ 8816 314 05057

Nødnett

Ved bortfall av EKOM vil Statsforvalteren ha åpen linje på følgende mapper:

1. Mappe «fylke», talegruppe«FY-TRL-A1».

2. Mappe «felles», talegruppe «felles-5»

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.