Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

02.10.2023

Fagdag Habilitering: Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til en fagdag som bygger på nasjonal veileder fra 2021: "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming."

 

Fagdagen arrangeres i samarbeid med HAVO – Habiliteringstjenestene i Trøndelag, NAKU – nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, NTNU – ved studietilbud innen helse og omsorgslovgivning, og KS sin satsing «Trøndelagsløftet for Velferdsteknologi.»

 

Målgruppe: ansatte som jobber med personer med utviklingshemming, har overordnet faglig ansvar, forvaltningskontor som fatter vedtak, brukerorganisasjoner og andre med interesse for temaet.

Påmelding via lenken til høyre eller her: https://forms.office.com/e/Lr3MCdWU1Q

Deltakelse på fagdagen er gratis.


28.09.2023

Kommuneoverlegemøte

Etter flere år med digitale møter er det tid for å fysisk møtes til kommuneoverlegemøte. Dette arrangeres fra kl 10:00- 16:00 den 9.11.23 i Store auditoriet på Statens Hus(Prinsens gate 1) i Trondheim. 


18.09.2023

Velkommen til årets smitteverndag i Trøndelag

Smitteverndagen er for smittevernleger i institusjoner, kommuner, helseforetak, kommuneoverleger, annet helsepersonell som jobber med smittevern.


04.09.2023

Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge

Nettverksmøtene skal bidra til styrking og oppfølging av teamene, samt være et faglig møtepunkt for diskusjon og refleksjon på tvers av de ulike team.


01.09.2023

Webinar om CRPD og valg og politisk deltagelse

Deltagelse i det politiske og offentlige liv er omfattet i artikkel 29 i CRPD konvensjonen, og gir personer med funksjonsnedsettelse rett til å delta fullt og helt i styringen av samfunnet. Statistikk viser at personer med funksjonsnedsettelse i Norge stemmer ved valg og deltar i organisasjoner og foreninger i like stor grad som alle andre. Likevel er personer med funksjonsnedsettelse ofte underrepresenterte i folkevalgte organer. Å delta i demokratiet og å få være med å bestemme over samfunnsutviklingen er viktig, både for at man som individ skal kunne utvikle egne meninger i møte med andre, og påvirke samfunnet rundt seg. Det er også viktig for samfunnet at vi har et mangfold av stemmer med ulike livserfaringer som er med på å forme samfunnet vi lever i.

For ressurser om dette, se lenker til webinar og digital veileder i menyen til høyre på denne siden.

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et prosjekt i perioden 2023-2025 gir alle kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.


18.08.2023

Velkommen til regional TryggEst konferanse i Midt-Norge

Det er en stor glede for RVTS Midt, i samarbeid med Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal, å invitere til regional TryggEst-konferanse den 24. og 25. oktober.


14.08.2023

FoUI-samling UTSATT

SAMLINGEN ER UTSATT. Partnerskapet for FOUI i offentlig sektor i Trøndelag ønsker velkommen til årets treff med forskning og innovasjon i offentlig sektor som tema.


12.07.2023

Grunnopplæring i kvalifiseringsprogram

Samarbeid mellom Statsforvalteren i Vestland og Trøndelag om grunnopplæring i kvalifiseringsprogram.


30.06.2023

Sett av datoene allerede nå!

I september starter vi opp med en ny webinarrekke. Vi ser på overgangen fra satsinger i «Leve hele livet» og den nye stortingsmeldingen «Bo trygt hjemme».


20.06.2023

Webinar om barnekoordinatorordningen - status og erfaringsdeling

Statsforvalteren inviterer til erfaringsdeling for arbeidet med barnekoordinator i Trøndelag.

Endringene i velferdslovgivningen med virkning fra 1. august 2022 innholder bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel