Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

16.06.2022

Vi er i gang med opprettelse av Brukerråd for personer med utviklingshemming i Trøndelag.

Brukerrådet skal kunne gi innspill på saksområder personer med utviklingshemming støter på i sine liv.


16.06.2022

Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak

Stortinget har vedtatt å øke skjønnsrammen til vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen med 170 millioner kroner. Vertskommuner kan søke Statsforvalteren i Trøndelag om skjønnsmidler  innen 20.oktober.


14.06.2022

Bruker og etat møtes 2022

Tema for konferansen er: Fra frivillighet til system.

Konferansen er en årlig felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater.


03.06.2022

Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Fagdag med tema: Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Dato: 14.november 2022

Sted: Scandic Hell

Program og påmeldingslenke kommer på denne nettsiden i august-22.

Hold av dagen.


27.05.2022

«Ikke reis» Webinar

Det regionale nettverket mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold ønsker velkommen til webinar som gir en kort innføring i æresrelatert vold, men har hovedvekt på å belyse fenomen og hva du gjør ved bekymring for etterlatelse i utlandet, gjennom blant annet eksempler og caser.


12.05.2022

Tilrettelegging for å bo hjemme: Teknologi og hjelpemidler

Se opptak fra webinaret: 


10.05.2022

CRPD: om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et pilotprosjekt gir utvalgte kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.

De 8 kommunene i Trøndelag som deltar er:Frøya, Trondheim, Midtre Gauldal, Orkland, Ørland, Malvik, Frosta, Namsos


03.05.2022

Digitalt møte om arbeid med FN/Nato veteraner i kommunene

Vi inviterer ledelse i kommunen og veterankontakter til informasjons- og drøftingsmøte om arbeid med veteraner.


03.05.2022

Invitasjon til digitalt dialogmøte om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

Møtet er avlyst. Vi kommer tilbake med ny dato.

 


21.04.2022

Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav

Ekspertkurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken og Arbeids- og velferdsdirektoratet


Flere nyheter Få nyhetsvarsel