Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

23.11.2023

Invitasjon til webinar om samtaler med barn og ungdom

Statsforvalteren i Trøndelag og RVTS Midt inviterer til webinar med Øyvind Kvello om alliansearbeid, kommunikasjonskunnskap og metoder og verktøy for barnesamtaler.


24.10.2023

Utlysning av ledig verv i en av kontrollkommisjonene for tvungent psykisk helsevern i Trøndelag

Statsforvalteren har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

I Trøndelag er det 5 kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. I tillegg er det en nasjonal kommisjon for personer dømt til tvungen omsorg. Det er nå et ledig verv i en av kommisjonene med søknadsfrist 14. november 2023.


11.10.2023

Hvordan kan vi sammen bidra til en god implementering av CRPD i kommunene? Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Konferansen i år skal handle om gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse, CRPD - convention of the rights of persons with disabilities.

Tid:

Sted: Oslo - Thon hotel Opera, Flagstadsalen, Dronning Eufemias gate 4

Program og påmelding: Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne | Bufdir

Kontaktperson: cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no

 


11.10.2023

Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg

Faglig fora er et initiativ som ble påstartet i 2022 fra statsforvalteren, for økt kvalitet og utvikling i forvaltningsarbeidet innen helse og omsorg i kommunene. Vi ønsker at dette på sikt kan bli et fast samlingspunkt på tvers av kommuner, med noen møtepunkt pr år - og at det er drevet av behov og innspill fra både kommunene og fra statsforvalteren.

Vi organiserer nå en samling for nordre Trøndelag, og en samling for søndre del av Trøndelag. Meld deg på en av samlingene:

  • 07.12.2023 kl 10-14 på Steinkjer, Tingvold hotell
  • 08.12.2023 kl 10-14 i Trondheim, på Royal Garden hotell

10.10.2023

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse

Statsforvalteren er med  i Folkehelsealliansen i Trøndelag der mange organisasjoner samarbeider om å fremme kunnskap om god psykiske helse  i samfunnet


02.10.2023

Fagdag Habilitering: Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til en fagdag som bygger på nasjonal veileder fra 2021: "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming."

 

Fagdagen arrangeres i samarbeid med HAVO – Habiliteringstjenestene i Trøndelag, NAKU – nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, NTNU – ved studietilbud innen helse og omsorgslovgivning, og KS sin satsing «Trøndelagsløftet for Velferdsteknologi.»

 

Målgruppe: ansatte som jobber med personer med utviklingshemming, har overordnet faglig ansvar, forvaltningskontor som fatter vedtak, brukerorganisasjoner og andre med interesse for temaet.

Påmelding via lenken til høyre eller her: https://forms.office.com/e/Lr3MCdWU1Q

Deltakelse på fagdagen er gratis.


28.09.2023

Kommuneoverlegemøte

Etter flere år med digitale møter er det tid for å fysisk møtes til kommuneoverlegemøte. Dette arrangeres fra kl 10:00- 16:00 den 9.11.23 i Store auditoriet på Statens Hus(Prinsens gate 1) i Trondheim. 


18.09.2023

Velkommen til årets smitteverndag i Trøndelag

Smitteverndagen er for smittevernleger i institusjoner, kommuner, helseforetak, kommuneoverleger, annet helsepersonell som jobber med smittevern.


04.09.2023

Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge

Nettverksmøtene skal bidra til styrking og oppfølging av teamene, samt være et faglig møtepunkt for diskusjon og refleksjon på tvers av de ulike team.


01.09.2023

Webinar om CRPD og valg og politisk deltagelse

Deltagelse i det politiske og offentlige liv er omfattet i artikkel 29 i CRPD konvensjonen, og gir personer med funksjonsnedsettelse rett til å delta fullt og helt i styringen av samfunnet. Statistikk viser at personer med funksjonsnedsettelse i Norge stemmer ved valg og deltar i organisasjoner og foreninger i like stor grad som alle andre. Likevel er personer med funksjonsnedsettelse ofte underrepresenterte i folkevalgte organer. Å delta i demokratiet og å få være med å bestemme over samfunnsutviklingen er viktig, både for at man som individ skal kunne utvikle egne meninger i møte med andre, og påvirke samfunnet rundt seg. Det er også viktig for samfunnet at vi har et mangfold av stemmer med ulike livserfaringer som er med på å forme samfunnet vi lever i.

For ressurser om dette, se lenker til webinar og digital veileder i menyen til høyre på denne siden.

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et prosjekt i perioden 2023-2025 gir alle kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel