Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

12.05.2022

Tilrettelegging for å bo hjemme: Teknologi og hjelpemidler

Dette webinaret handler om hva hver enkelt kan gjøre for å mestre å bo hjemme.  


10.05.2022

CRPD: om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et pilotprosjekt gir utvalgte kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.

De 8 kommunene i Trøndelag som deltar er:Frøya, Trondheim, Midtre Gauldal, Orkland, Ørland, Malvik, Frosta, Namsos


03.05.2022

Digitalt møte om arbeid med FN/Nato veteraner i kommunene

Vi inviterer ledelse i kommunen og veterankontakter til informasjons- og drøftingsmøte om arbeid med veteraner.


03.05.2022

Invitasjon til digitalt dialogmøte om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

Statsforvalteren i Trøndelag og RVTS-Midt inviterer til nytt dialogmøte med kommunene som en fortsettelse på samarbeidet om å forebygge vold og overgrep mot barn og unge og bruk av de voldsforebyggende verktøyene «Jeg vet» og «Snakke sammen».


21.04.2022

Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav

Ekspertkurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken og Arbeids- og velferdsdirektoratet


20.04.2022

Regional konferanse om selvmordsforebygging

Statsforvalteren i Trøndelag og RVTS-Midt har gleden av å invitere til regional konferanse om selvmordsforebygging


11.04.2022

Fagsamling - 2. dybdesamling - barneperspektivet i NAV

Tema for fagsamlingen er ungdom i overgang fra barnevern til NAV. 


11.04.2022

Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 18.-19. mai

Statsforvaltarane inviterer til digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving. Kurset rettar seg mot tilsette i Nav som treng kunnskap om økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving. Du kan melde deg på kurset no. 


06.04.2022

Ny opptrappingsplan for psykisk helse- og rusfeltet

Helsedirektoratet arrangerte denne uka det første nasjonale innspillsmøtet for ny opptrappingsplan for psykisk helse- og rusfeltet.


05.04.2022

Webinarer og konferanse 2022

Det regionale støtteapparatet tilbyr også i 2022 en rekke webinarer for erfaringsdeling og til støtte og inspirasjon. Hold av datoene!


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel