Bo trygt hjemme

Oppdatert 28.02.2024

Reformen «Leve hele livet» er gjennomført, men arbeidet med å skape aldersvennlige samfunn fortsetter. I satsingen «Fellesskap og mestring - bo trygt hjemme» er målet å skape et aldersvennlig samfunn preget av åpenhet, trygghet og fellesskap. Det overordnede målet er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme lengst mulig.  

Satsingen er tverrfaglig og har fire innsatsområder:

  • levende lokalsamfunn
  • boligtilpassing og planlegging
  • kompetente og myndiggjorte medarbeidere
  • trygghet for brukere og støtte til pårørende

Det gode arbeidet som er gjort i «Leve hele livet» skal videreføres i «Bo trygt hjemme». Helsedirektoratet jobber med en nasjonal handlingsplan for hvordan flere eldre kan bo trygt og godt i egen bolig lengst mulig. 

Dialogmøter og læringsnettverk

Statsforvalteren har hatt en sentral rolle i å koordinere arbeidet knyttet til «Leve hele livet». Statsforvalteren gav alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørget for at alle kommuner ble invitert inn i læringsnettverk. Statsforvalterne er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med. Vi har ikke fått oppdrag i den nye satsingen enda.

Vis mer

Det regionale støtteapparatet i Trøndelag består av Statsforvalteren, KS, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Fylkeskommune, Senter for omsorgsforskning og Fylkets eldreråd

Støtteapparatet skal blant annet:

  • Spre kunnskap om reformen
  • Gi kommunene faglig støtte, veiledning og bistand til å planlegge og gjennomføre reformen
  • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommuner

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.04.2024

Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn er en arena for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling i arbeidet med aldersvennlig utvikling.

I Trøndelag samarbeider Statsforvalteren med senteret for et aldersvennlig Norge, Husbanken, KS og kommuner for å bidra til kunnskapsbygging innen viktige innsatsområder for aldersvennlige lokalsamfunn. 


Publisert 26.10.2023

Regionalt nettverksmøte aldersvennlig lokalsamfunn for kommuner i Trøndelag

Tema for møte er planlegging.


Publisert 17.08.2023

Aldersvennlig nettverkssamling 26. september

Vi benytter anledningen når flere kommuner tar seg turen til nasjonal konferansen 27 september "Sammen for et aldersvennlig Norge" til å møtes dagen før. Se og meld deg på her


Publisert 30.06.2023

Sett av datoene allerede nå!

I september starter vi opp med en ny webinarrekke. Vi ser på overgangen fra satsinger i «Leve hele livet» og den nye stortingsmeldingen «Bo trygt hjemme».


Publisert 03.04.2023

Webinarrekke Leve hele livet 2023

Hvordan arbeide for bærekraftige løsninger på de utfordringene vi står ovenfor?


Publisert 21.02.2023

Aldersvennlige virksomheter

Det var tema og utgangspunktet for det aller første prosjektet som ble igangsatt gjennom Senteret for et aldersvennlig Norge sin partnerskapsordning.


Publisert 20.02.2023

Gode råd til deg som vil leve et godt liv hele livet.

Se veilederen fra «Aldersvennlig Norge» som nå er kommet på samisk.


Publisert 14.12.2022

Frivillighetshåndbok

Da har vi fått en konkret og praktisk håndbok for hvordan vi kan jobbe godt med frivillighet i egen kommune. Det er utviklingssenteret Trøndelag sør sammen med Verdighetssenteret i Bergen som har utarbeidet håndboken.


Publisert 04.10.2022

Gratulerer til Melhus kommune

Statsforvalteren i Trøndelag nominerte tidligere i år Melhus kommune som kandidat til «Leve hele livet-prisen». Nå er det klart at kommunen er en av tre finalister.


Publisert 27.09.2022

Regionalt støtteapparat for Lev hele livet-refomen

Regionalt støtteapparat for Leve hele livet inviterer til webinar.