Brukerråd for personer med utviklingshemming i Trøndelag

Retten til å bestemme over seg selv er noe alle mennesker ønsker. Men brukermedvirkning i tjenestene til mennesker med utviklingshemming har ofte vært mangelfull, derfor har vi opprettet brukerråd. Arbeidet er et utviklingsprosjekt som ledes av statsforvalteren.

Retten til å bestemme over seg selv og eget liv er iboende hos alle mennesker, inkludert mennesker med utviklingshemming. Norge ratifiserte i 2013 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD.

Gjennom tilsyn med kommunene i Trøndelag har Statsforvalteren sett at det er «hull» i brukermedvirkningen og at dette per i dag i liten grad er satt i system.

For at mennesker med utviklingshemming skal få innflytelse og reell innvirkning på tjenester, må vi høre deres stemme.

Derfor har Statsforvalteren gitt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag nord (USHT) i oppdrag å koordinere arbeidet med å opprette brukerråd.

Brukerrådet hadde første møte i februar 2022, og i oppstartsmøte var det invitert inn fra brukerorganisasjonene LUPE, NFU, FFO og deltagelse fra habiliteringstjenestene i Trøndelag.

På sikt ønsker vi at brukerrådet for mennesker med utviklingshemming i Trøndelag skal være et allment kjent organ, og at målgruppen selv har god kjennskap til brukerrådet og bruker organet aktivt.

Medlemmene i brukerrådet, kommunene, brukerorganisasjonene, helsefortaket og Statsforvalteren oppmuntres særlig til å melde inn saker til brukerrådet. Saker kan også meldes inn til brukerrådet av medlemmer i interesseorganisasjoner og samfunnet forøvrig.

 

Saker til brukerrådet kan meldes inn til:

Utviklingssenteret:
Telefon: 419 33 673, eller e-post: utviklingssenter@verdal.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.06.2022

Vi er i gang med opprettelse av Brukerråd for personer med utviklingshemming i Trøndelag.

Brukerrådet skal kunne gi innspill på saksområder personer med utviklingshemming støter på i sine liv.