Juletre og pyntegrønt

Produksjon av juletre og pyntegrønt gir lokal verdiskaping og tilgong på eit norsk berekraftig produkt. Rogaland er eit førande juletrefylke med optimale produksjonsforhold. Juletreproduksjon fell inn under skogbruk og er regulert gjennom dei same lovane og forskriftene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.12.2023

Kortreiste juletre

Rogaland er fylket med størst juletreproduksjon i heile landet, og produsentane  melder inn rundt 70000 juletre årleg. Det er ikkje alle produsentar som melder inn juletresalet, så det eigentlege talet er truleg større.


Publisert 07.01.2022

Webinar om kvifor og korleis rapportere juletresalet til VSOP

Vil du vite meir om VSOP eller er usikker på korleis du rapportere inn tala? Den 1. februar får du ei kort innføring i kva VSOP er og korleis du rapporterer inn salet ditt. Webinaret er arrangert i samarbeid med Rogaland juletre.


Publisert 03.01.2022

Det er tid for rapportering av juletresalet

Alt sal av juletre skal rapporterast til virkesdatabasen. Juletreprodusenten må sjølv rapportere sal av tre som har gått direkte til ein kunde. Sel du via grossist er det grossisten som melder inn trea.


Publisert 26.10.2021

Har du meldt inn juletresalet ditt?

Me gjennomfører no ei kartlegging av kor mange juletreprodusentar som melder inn salet sitt til VSOP. Dette gjer me ved hjelp av stikkprøvar.


Publisert 03.06.2021

Slik fungerer innmelding av juletresalet til VSOP

Alt sal av varer frå skogbruket må meldast inn til Virkesdatabase for Skogfond Og måleOpplysninger (VSOP). Kvifor, kva og korleis skal du melde inn juletresalet til databasen?


Publisert 27.05.2021

Stor juletreproduksjon i Rogaland, men endå større i verkelegheita?

Rogaland er eit juletrefylke og i 2020 blei det hogd 75 000 juletre lokalt. Truleg er produksjonen og verdiskapinga i juletrenæringa vesentleg større, men dette kjem ikkje fram i statistikken.


Publisert 03.05.2021

Importerer du frø eller planter til juletreproduksjon?

Da må du melde om importen til Mattilsynet og søke om brukstillatelse fra Kontrollutvalget for frøforsyning til skogbruket.


Publisert 06.01.2021

Det er tid for rapportering av juletresalet

Alt sal av juletre skal rapporterast til virkesdatabasen. Juletreprodusenten må sjølv rapportere sitt eige direktesal.