Bioenergi

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.05.2019

Klimasmart kyllingprodusent i Lund kommune

Ole Martin Leirflåt på Ualand i Lund kommune går føre og har bygd klimasmart kyllingfjøs. Skogsflis og solceller forsyner kyllingfjøset med fornybar energi.


Publisert 19.12.2018

Biogass – nå skjer det noko i Rogaland

Rogaland har i forhold til mengd husdyrgjødsel, fosforproblematikk og eksisterande infrastruktur for gass unike føresetnader for biogassproduksjon. Nyleg fekk forprosjektet «Biogass/biorestproduksjon som bærekraftig gjødselhåndteringsstrategi på Jæren» støtte frå Regionalt Forskingsfond Vest. 


Publisert 24.10.2018

Tilbyr rådgiving om flisfyring på garden

Flisfyring er ei løysing som nytter lokalt og kortreist trevyrke, og som kan konkurrere i lønnsemd med tradisjonelle fossile oppvarmingskjelder. I haust kan bønder som er nysgjerrige på dette få rådgiving heime på garden sin.


Publisert 01.11.2017

Inspirasjonsdagar om flisfyring i november

Driv du gard? Vil du finne ut meir om flisfyringsanlegg som oppvarmingskjelde på garden din? Bli med på inspirasjonsdagar i Sandnes og i Vindafjord 16. og 17. november.


Publisert 25.01.2017

Populære kurs om gardsvarme

Meir enn 65 gardbrukarar, skuleelevar og andre interesserte deltok på kurs forrige veke for å lære meir om gardsvarmeanlegg og sal av varmetenester. Interessa for dette er aukande over heile fylket, og med både små og store anlegg i drift begynner vi å se resultat av fleire år med satsing på trebasert bioenergi i fylket.


Publisert 03.01.2017

Gardsvarmeanlegg - noko for deg? Kurs i Tysvær 18. januar

18. januar blir det gardsvarmekurs i Tysvær. Kurset er retta mot bønder og andre som er nysgjerrige på løysingar, moglegheiter og økonomiske stønadsordningar for bioenergi.


Publisert 03.01.2017

Gardsvarmeanlegg - noko for deg? Kurs i Årdal 17. januar

17. januar blir det gardsvarmekurs i Årdal i Hjelmeland. Kurset er retta mot bønder og andre som er nysgjerrige på løysingar, moglegheiter og økonomiske stønadsordningar for bioenergi.


Publisert 03.01.2017

Gardsvarmeanlegg - noko for deg? Kurs på Helleland 18. januar

18. januar blir det gardsvarmekurs på Helleland i Eigersund. Kurset er retta mot bønder og andre som er nysgjerrige på løysingar, moglegheiter og økonomiske stønadsordningar for bioenergi.


Publisert 07.12.2016

Biogasspilot på Jæren

I kort avstand frå grisehuset prøvetestar Olav Røysland no sin nybygde biogassreaktor. Gassen blir produsert på grisegjødsel utan bruk av tilleggssubstrat.


Publisert 21.04.2016

20 millionar til pilotprosjekt for biogass

Rogaland har ein særs god føresetnad for å bli stor på biogass med ein årleg produksjon på rundt 3 millionar tonn husdyrgjødsel. Bønder blir oppfordra til å vurdere foredlingsanlegg for husdyrgjødsel.