Informasjon om registering av drikkevannsanlegg og næringsmiddelforetak

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut et likelydende brev til operatørselskaper, driftsselskaper og redere der vi ber selskapene registrere drikkevannsanlegg og næringsmiddelforetak i MATS, som er Mattilsynets offentlige tilsynsregister.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.09.2014

Registrering foretas via Mattilsynets webside for skjematjenester: http://www.mattilsynet.no/skjema/

Web siden har informasjon om hvordan registreringen foretas http://www.mattilsynet.no/skjema/ og informasjon om brukerstøtte dersom en får problemer med registreringen. Bruk skjemaene «Registrere vannforsyningssystem» og « Ny næringsmiddel-virksomhet» som ligger i tabellen. Ved problemer med registreringen kontakt Mattilsynet.

Registreringen skal være gjennomført innen utgangen av september 2014 og Fylkesmannen ber om tilbakemelding pr. e-post til saksbehandler: fmroklr@fylkesmannen.no når registreringen er utført.

Registreringen skjer via Altinn som er Statens portal for elektronisk kommunikasjon. Portalen krever at man må benytte sin egen identitet for rapportering. Altinn krever slik identifikasjon for å sikre at den som rapporterer gjør dette på vegne av virksomheten. Det er likevel virksomheten som er ansvarlig pliktsubjekt overfor FM/MT, ikke den personen som har registrert informasjonen.

Operatørselskaper/redere må derfor innledningsvis peke ut personer som gis ansvar for å melde inn via Altinn. Personopplysninger blir ikke lagret hos Mattilsynet.