Våre publikasjoner

Statsforvalteren utgir en rekke rapporter og publikasjoner. Du kan laste ned alle publikasjonene våre gratis. Du finner også eldre rapporter fra fylkesmennene i Hedmark og Oppland.

Publisert 01.01.2021

Rapporter

Nedenfor ligger lenker til nye publikasjoner fra Statsforvalteren i Innlandet og eldre publikasjoner fra de tidligere fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland.

Annen skriftlig informasjon

Noen nyere publikasjoner/brosjyrer ligger under dokumenter her på denne siden. Statsforvalterens blogger (fra 2020) ligger på denne lenken.


Publisert 01.01.2021

Statsforvalterens rapportserie

Her kan du laste ned rapportene i rapportserien til Statsforvalteren i Innlandet.


Publisert 01.01.2021, Sist endret 20.07.2021

Statsforvalterens kronikker

Statsforvalterens ansatte skriver ofte kronikker og lengre innlegg som blir publisert i aviser og andre steder. Her har vi samlet de viktigste.


Publisert 02.12.2020

Miljøvernavdelingas rapportserie - Oppland

Miljøvernavdelinga i Oppland ga ut en egen rapportserie med miljøfaglige tema i perioden 1984-2018. Dette er en oversikt over samtlige rapporter. Denne rapportserien er videreført i rapportserien til Statsforvalteren/Fylkesmannen i Innlandet.


Publisert 13.12.2018

Hedmarksskogbruket i tall

Landbruksavdelinga i Hedmark samlet en rekke publikasjoner knyttet til skog på denne siden. Alle kan lastes ned gratis her. Rapportseriene fra Fylkesmannen i Hedmark er videreført i rapportserien til Fylkesmannen i Innlandet.


Publisert 13.12.2018

Landbruksavdelingas publikasjoner - Hedmark

Nedenfor finner du en oversikt over rapporter og publikasjoner fra landbruksavdelinga i Hedmark. Publikasjonene ble utgitt i perioden 1995-2018. Rapporter fra Fylkesmannen er videreført i rapportserien til Fylkesmannen i Innlandet.


Publisert 13.12.2018

Fylkesmannens rapportserie - Hedmark

Fylkesmannen i Hedmark utga en egen rapportserie fra 2015 til 2018. Rapportene kan lastes ned nedenfor. Denne rapportserien er videreført i rapportserien til Fylkesmannen i Innlandet.


Publisert 13.12.2018

Miljøvernavdelingas rapportserie - Hedmark

Miljøvernavdelinga i Hedmark ga ut en egen rapportserie med miljøfaglige tema i perioden 1986-2014. Dette er en oversikt over samtlige rapporter. I perioden 2015-2018 utga Fylkesmannen i Hedmark en ny serie med rapporter. Denne er fra 2019 videreført i rapportserien til Fylkesmannen i Innlandet.