Fylkesmannens rapportserie - Hedmark

Fremsider av rapporter

Fylkesmannen i Hedmark utga en egen rapportserie fra 2015 til 2018. Rapportene kan lastes ned nedenfor. Denne rapportserien er videreført i rapportserien til Fylkesmannen i Innlandet.

Publisert 13.12.2018

 

Nr/år Forfatter(e) og navn på rapporten
 2017  
2/17 Vetlesen, Per: Sopp (Ascomycota & Basidiomycota) i Rotlia naturreservat. Oversikt over hvilke sopparter som er funnet i Rotlia naturreservat
1/17 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2016 og skogstatistikk 2016
2016   
4/16 Holaker, T, Uthushagen, T. m.fl.: Tilstandsregistrering skogsbilveger i Hedmark ‐ 2015
3/16 Johnsen, S., Fossum A. K. og Gilleberg, M.: Kommunereformen i Hedmark. Kommunereformprosessen i regioner og kommuner Fylkesmannens tilrådning
2/16 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2015 og skogstatistikk 2015
1/16 Berg, Trond: Lappuglehekkinger i Hedmark 1989-2015
2015  
3/15 Wold, O., Skogsrud, R. og Neby, E.: Forvaltningsplan for Gardsjøen naturreservat i Grue kommune, Hedmark 
2/15 Hedenskog, M, Gustafsson, P, Qvenild, T. (red.): Vänerlaxens fria gång. Två länder, en älv. Ekologisk status och underlag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden
1/15 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2014 og skogstatistikk 2014

Kontaktpersoner