Statsforvalterens rapportserie

Her kan du laste ned rapportene i rapportserien til Statsforvalteren i Innlandet.

Publisert 01.01.2021

 

Nr/år Forfatter(e) og navn på rapporten
2024  
  Andersson M. (red), Aulie A., Haget D., Holen C.O., Holm H., Kjær R., Lunde M., Sandtrøen M. og Skagestad E.C.: Innlandsskogbruket i tall 2023. Skogstatistikk og skogfondsregnskapet for 2023 (pdf)
  Jon Bekken: Fugletrekket i Åkersvika naturreservat 2023 (pdf)
  Alexandra Abrahamson og Harald Klæbo: Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av 11 områder (pdf). 
  Monica Lunde og Gro Taraldsen: Evaluering etter ekstremværet Hans (pdf)
2023  
6/23 Trond Stabell, Lisa Nielsen, Tobias Karlsson, Ruth Vingerhagen: Overvåking av innsjøer i Innlandet fylke, 2022 (pdf)
5/23 Trond Stabell, Lisa Nielsen, Tobias Karlsson: Overvåking av elver og bekker i Innlandet fylke, 2022 (pdf)
4/23 Thor Bjørn Thorkildsen, Thomas Ustvett og Ine Cecilie Jordalen Norum: Reguleringer og fisk i Innlandet Fagrapport 2022(pdf)
3/23 Bekken J: Fugletrekket i Åkersvika naturreservat 2022
2/23 Ruud T og Waalberg M.E: Fiskeundersøkelser i Vangrøfta. En elv med stort potensiale.
1/23 Aulie A., Eidahl B.M., Hagen D, Halmrast P.Ø, Holen C.O., Holm H, Kjær R, Lunde M, Sandtrøen M og Skagestad E.C: Innlandsskogbruket i tall 2022. Skogstatistikk og skogforndregnskapet for 2022
2022  
11/22 Lund, A og Lunde M: Evaluering etter uvær i Innlandet november 2021
10/22 Fossum M, Dølgård S: FylkesRos Innlandet 2022-2026
9/22 Gregersen, H og Bendixby L: Mulighetsstudie naturrestaurering i Hola - Potensielle områder for restaurering
8/22 Stabell T, Karlsson T, Nielsen L, Pengerud A: Overvåking av elver og bekker i Innlandet fylke 2021
7/22 Stabell H, Karlsson T, Nielsen L, Pengerud A, Strand R: Overvåking av innsjøer i Innlandet fylke 2021
6/22 Bekken, Jon: Fugletrekket i Åkersvika naturreservat 2021
5/22 Nordrum, Ine Cecilie Jordalen og Fiske, Aksel Nes: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland
4/22 Gregersen H, Rustadbakken A; Storørret i Hodalsvassdraget? Feltundersøkelse av funksjonsområder for storørrett
3/22 Gustafsson P, Hegge O, Qvenild T & Fallström M; Två länder - én elv. Sluttrapport
2/22 Uhnger G (red.), Skagestad E, Haget D, Kjær R, Sandtrøen M, Eidahl B.M., Holm H, Holen C.O., Lunde M: Innlandsskogbruket i tall - Skogstatistikk og skogfondregnskapet for 2021 
1/22  Tor Erik Brandrud; Skjøtselsplan for Kile naturreservat - Østre Toten 2022
2021  
6/21 Bekken, Jon: Fugler i 20 våtmarksreservater i Hedmark 2013-2020
5/21 Bråtå, Hans Olav: Villrein og inngrep i Rondane
4/21 Norum, Ine Cecilie Jordalen og Fiske, Aksel Nes: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2020
3/21 Bekken, Jon: Fugletrekket i Åkersvika naturreservat 2020. 
2/21 Uhnger, G., Kringlebotn, T. et al.: Innlandskogbruket i tall - Skogstatistikk og skogfondregnskapet for 2020
 1/21 Hoff, Kolbjørn og Neby, Erica: Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av 7 områder
 2020  
10/20 Vetlesen, Per: Slimsopp (Mycetozoa, Myxomycetes) i Rotlia naturreservat, Innlandet.
9/20 Norum, I. C. J., Esdar L. C. R.og Broderstad B.: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2019
8/20 Abrahamson, Alexandra, Hoff, Kolbjørn og Neby Erica: Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av 27 områder 2020
7/20 Bekken, Jon: Fugletrekket i Åkersvika naturreservat 2019
6/20 Bekken, Jon: Fugletrekket i Åkersvika naturreservat 2018
5/20 Vorkinn, Marit: Bruk og brukere i Jotunheimen 1992-2019
4/20 Kringlebotn, T., Uhnger, G. et al.: Innlandsskogbruket i tall. Skogfondregnskapet og skogstatistikk 2019.
3/20 Ødegaard, Ragnar, Tange, Ane Christensen og Neby, Erica: Forvaltningsplan for Åkersvika naturreservat. Hamar og Stange kommuner, Innlandet fylke.
2/20 Ødegaard, Ragnar og Thyrum, Kirsten: Forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark.
1/20 Vorkinn, Marit og Ericsson, Birgitta: Besseggen – «been there, seen that, done that»?
 2019  
4/19 Lie, E. F., Norum, I. C. J., Esdar, L. C. R., & Linløkken, A.: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2018.
3/19 Norum, Ine Cecilie Jordalen og Lie, Erik Friele: Storørreten i Dokka-Etna. Overvåking 1986-2018.
2/19 Kringlebotn, T., Haget, D. et al.: Skogbruket i Oppland 2018. Skogfondregnskapet og skogstatistikk.
1/19 Kringlebotn, T., Haget, D. et al.: Hedmarksskogbruket i tall 2019. Skogfondregnskapet 2019 og skogstatistikk 2019.