Statsforvalterens rapportserie

Her kan du laste ned rapportene i rapportserien til Statsforvalteren i Innlandet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.01.2021

 

Nr/år Forfatter(e) og navn på rapporten
2021  
5/21 Bråtå, Hans Olav: Villrein og inngrep i Rondane
4/21 Norum, Ine Cecilie Jordalen og Fiske, Aksel Nes: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2020
3/21 Bekken, Jon: Fugletrekket i Åkersvika naturreservat 2020. 
2/21 Uhnger, G., Kringlebotn, T. et al.: Innlandskogbruket i tall - Skogstatistikk og skogfondregnskapet for 2020
 1/21 Hoff, Kolbjørn og Neby, Erica: Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av 7 områder
 2020  
10/20 Vetlesen, Per: Slimsopp (Mycetozoa, Myxomycetes) i Rotlia naturreservat, Innlandet.
9/20 Norum, I. C. J., Esdar L. C. R.og Broderstad B.: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2019
8/20 Abrahamson, Alexandra, Hoff, Kolbjørn og Neby Erica: Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av 27 områder 2020
7/20 Bekken, Jon: Fugletrekket i Åkersvika naturreservat 2019
6/20 Bekken, Jon: Fugletrekket i Åkersvika naturreservat 2018
5/20 Vorkinn, Marit: Bruk og brukere i Jotunheimen 1992-2019
4/20 Kringlebotn, T., Uhnger, G. et al.: Innlandsskogbruket i tall. Skogfondregnskapet og skogstatistikk 2019.
3/20 Ødegaard, Ragnar, Tange, Ane Christensen og Neby, Erica: Forvaltningsplan for Åkersvika naturreservat. Hamar og Stange kommuner, Innlandet fylke.
2/20 Ødegaard, Ragnar og Thyrum, Kirsten: Forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark.
1/20 Vorkinn, Marit og Ericsson, Birgitta: Besseggen – «been there, seen that, done that»?
 2019  
4/19 Lie, E. F., Norum, I. C. J., Esdar, L. C. R., & Linløkken, A.: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2018.
3/19 Norum, Ine Cecilie Jordalen og Lie, Erik Friele: Storørreten i Dokka-Etna. Overvåking 1986-2018.
2/19 Kringlebotn, T., Haget, D. et al.: Skogbruket i Oppland 2018. Skogfondregnskapet og skogstatistikk.
1/19 Kringlebotn, T., Haget, D. et al.: Hedmarksskogbruket i tall 2019. Skogfondregnskapet 2019 og skogstatistikk 2019.