Hedmarksskogbruket i tall

Landbruksavdelinga i Hedmark samlet en rekke publikasjoner knyttet til skog på denne siden. Alle kan lastes ned gratis her. Rapportseriene fra Fylkesmannen i Hedmark er videreført i rapportserien til Fylkesmannen i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2018

Skogfondregnskapet - Hedmarksskogbruket i tall er publisert siden 1982. Fra 2005 er skogstatistikken bearbeidet og analysert grundigere, både verbalt og i tabeller og figurer.

Fra tidligere finner vi også historisk skogstatistikk i rapportserien Hedmarksskogbruket 1983-2002, Årsmelding fra Skogbruksetaten i Hedmark 1981-1992, samt Årsmelding/-beretning fra Hedmark Fylkesskogkontor 1943-1980.

Hedmarksskogbruket i tall 1982-2018

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982

Hedmarksskogbruket 1983-2002, utgitt av Kontaktutvalget for skogbruk i Hedmark:
 
Årsmelding med skogstatistikk fra Skogbruksetaten i Hedmark 1981-1992:
Årsmelding 1991 mangler
 
Årsmelding med skogstatistikk fra Hedmark Fylkesskogkontor 1943-1980:
Årsberetning 1944 mangler