Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2020

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.


07.06.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 18. juni 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 18. juni kl. 09.00 -12.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.


29.04.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 5. mai

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir onsdag kl. 09.00 -12.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet. 


04.03.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19. mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 19. mars kl. 08.30-11.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet. 


22.01.2021

Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland ble vedtatt i rovviltnemndas møte 17. desember 2020. Den kan leses her.


23.11.2020

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 17. desember

Her er innkalling til neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland torsdag 17. desember 2020 kl. 09 -11. Per i dag skal vi ha digitalt førstevalg – men det er fortsatt flere uker til 17. desember, så når vi kommer nærmere møtetidspunktet kan vi avgjøre møteform.


29.09.2020

Møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 16. oktober

Neste møte i rovviltnemnda region 3/Oppland er fredag 16. oktober 10.00-13.00 på Statens hus, Lillehammer.


12.08.2020

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19. august

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 19. august kl. 12.00 -14.00. Møtet foregår på kommunehuset i Skjåk. 


11.06.2020

Møte I rovviltnemnda region 3/Oppland 19. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland er fredag 19. juni kl. 12.00 -15.00.


24.04.2020

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 8. mai

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 8. mai kl. 10.00 -12.00.


23.03.2020

Ny rovviltnemnd i region 3/Oppland

Klima- og miljødepartementet utnevnte 11. mars 2019 nye medlemmer til rovviltnemnda i region 3/Oppland. Samtlige medlemmer er politisk valgte medlemmer i Fylkesutvalget for Innlandet Fylkeskommune.