Erstatnings- og kompensasjonsordninger

Det kan gis tilskudd ved større, klimabetingede skader på avling eller honningproduksjon, erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner for plante- og husdyrproduksjon og erstatning for rovviltskader på husdyr. For pelsdyrprodusenter som avvikler produksjonen gjelder egne ordninger som skal kompensere/erstatte inntektsbortfall, rivings- og oppryddingskostnader og lavere årlig alderspensjon.

Se mer informasjon på temasidene for disse ordningene, som du finner via lenker på denne siden.


Publisert 23.08.2023

Mange møte om produksjonssvikt etter flaumen

Det er stort behov for informasjon både om støtteordningar og om kva bøndene kan og bør gjere for å berge mest mogleg fôr og rydde opp etter flaumen. Statsforvaltaren har deltatt og skal delta på fleire møte rundt om i Innlandet for å orientere om tilskot til produksjonssvikt.


Publisert 15.10.2020

Erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt

Søknadsfristen er 1. november 2020 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvalteren i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Publisert 08.10.2020

Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Pelsdyroppdrettere som er berettiget kompensasjon for avvikling av pelsdyrholdet, kan nå søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving


Publisert 20.03.2020

Foretak som søkte produksjonstilskudd for sent i 2017-2019 kan vurderes på nytt

Hvis du ikke fikk levert søknad om produksjonstilskudd elektronisk innen søknadsfristen i 2017-2019 kan du under visse forutsetninger få vurdert saken på nytt.