Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


03.02.2021

Korona i Trøndelag

Råd og informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.

Klikk her for å finne kart over smitten i Trøndelag, lenker og informasjon fra Statsforvalteren.

02.03.2021

Regjeringen justerer vaksinestrategi

Regjeringen varslet tirsdag at de justerer vaksinestrategien. Nå skal vaksinene fordeles etter en beskjeden geografisk skjevfordeling. Det skjer etter råd fra Folkehelseinstituttet.


26.02.2021

Regjeringen med løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland

Fra 1. mars kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen komme på jobb i Norge. De ble klart i en pressemelding fra regjeringen fredag 26. februar. Men det er knyttet et strengt test- og kontrollregime til ordningen.


24.02.2021

-Smitten må falle ytterligere før vi kan åpne mer

Regjeringen innfører meldeplikt for beboere på karantenehotell og ber kommunene se til at karantenereglene etterleves.


22.02.2021

ABC-opplæring

Invitasjon til ABC opplæring 8-24 mars 2021


22.02.2021

Invitasjon til webinar ernæring for sårbare grupper

Utviklingssenteret i Trøndelag arrangerer webinarserie i Ernæring for sårbare grupper over tre webinar fra  3.mars 2021- 13.oktober-2021.  Samtlige samlinger gjennomføres fra kl. 09.00-13.30.


19.02.2021

Webinar om Demensplan 2025


19.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre 2021

I forbindelse med forhandlinger og enighet om statsbudsjettet 2021 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble det bevilget ytterligere tilsammen 245 millioner til tiltak knyttet til sårbare eldre. Omkring 20 millioner er til fordeling i Trøndelag.

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien og for mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser. Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Helsedirektoratet har besluttet at deler av tilskuddsforvaltningen skal delegeres til statsforvalterne. Dette gjelder tilskuddsordningen: 

  • Kap 0761 post 21 Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (hjemmeboende)
  • Kap 0761 post 68 Aktivitetstilbud og besøksverter. (sykehjem/omsorgsbolig)

19.02.2021

Invitasjon til nettverksmøte, regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag

Statsforvalteren skal bistå kommunene i det tverrsektorielle arbeidet med forebygging av selvmord, i tråd med ny «Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020–2025»).                                              


17.02.2021

Smittevernreglene gjelder også i vinterferien

Vinterferien står for døren, og mange skal ta en velfortjent pause fra arbeid og skole. For noen er ferie å være hjemme, i byen eller på hytta. Men uansett hvordan vi tilbringer vinterferien skal vi fortsette å følge smittevernreglene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel