Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

04.10.2022

Fullt hus på innspillsmøte

Statsforvalteren i Trøndelag inviterte i slutten av september til innspillsmøte om regjeringens arbeid med ny opptrappingsplan for psykisk helse.


27.09.2022

Smitteverndag i Trøndelag

Smitteverndagen er for kommuneoverleger, smittevernansvarlige i kommuner og helseforetak, institusjoner,  leger og sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med smittevern.


27.09.2022

Regionalt støtteapparat for Lev hele livet-refomen

Regionalt støtteapparat for Leve hele livet inviterer til webinar.


06.09.2022

Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg i Trøndelag

Statsforvalteren inviterer til opprettelse av Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning av tjenester innen helse og omsorg i Trøndelag.

Tid: Trondheim 6.12.2022 kl.10-14 eller Steinkjer 8.12.2022 kl.10-14


05.09.2022

Ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i Trøndelag

Statsforvalteren har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

I Trøndelag er det 5 kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. I tillegg er det en nasjonal kommisjon for personer dømt til tvungen omsorg. Det er nå ledige verv i fire av kommisjonene med søknadsfrist 30. september 2022.


05.09.2022, Endret 05.09.2022

Vil du videreutdanne deg innen økonomisk rådgivning?

Det finnes flere videreutdanninger i økonomisk rådgivning. Her er en oversikt.


24.08.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytingen i Oslo

Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å legge ut informasjon på sine nettsider om hvordan tilbudet om psykososial oppfølging er organisert, og hvordan innbyggerne kan ta kontakt.


18.08.2022

Helsedirektoratet gjenåpner anskaffelsen for Utviklingssentraler 2023-2025 med områdebegrensning

Det gjennomføres nå en ny søknadsprosess med svarfrist 15. september.


12.08.2022

Tørn: Sammen om fremtidens helse og omsorg

Regionalt støtteapparat for Leve hele livet inviterer til webinar.


11.08.2022

Fersk rapport: For mange tungt medisinerte pasienter og pasienter med skadelig alkoholforbruk får beholde førerkortet

For mange pasienter som bruker for mye medikamenter eller har et skadelig forbruk av alkohol får beholde førerretten. Det slår Statsforvalteren i Trøndelag fast i en fersk rapport.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel