Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


03.02.2021

Korona i Trøndelag

Råd og informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.

Klikk her for å finne kart over smitten i Trøndelag, lenker og informasjon fra Statsforvalteren.

05.05.2021

Status for koronasertifikat-arbeidet

På dagens pressekonferanse orienterte regjeringen om status for arbeidet med koronasertifikat i Norge. Bruken av koronasertifikat gjør at vi kan åpne opp mer, og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien.


05.05.2021

Må styrke tilbudet til yngre med demens

Demensomsorgen i kommunene er god i Trøndelag, men det er områder som bør styrkes. Samtidig viser forskning at flere enn før lever med demens og antallet vil øke i årene fremover i Trøndelag.


04.05.2021

Eldre ut på middag - søk nå!

Statsforvalteren i Trøndelag har fått 2.675 000 kroner, som skal gå til å arrangere et hyggelig måltid for eldre. Men foreløpig er det kommet få søknader og vi oppfordrer nå kommunene til å søke. Fristen er 12. mai.


29.04.2021

Erfarings-webinar for tilskuddsmottakere 2021 - Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge, har gleden av å invitere prosjektledere og deres nærmeste leder til webinar torsdag 10.juni 2021 kl 09.00 - 12.00

I tillegg inviteres kommuner som planlegger å søke tilskuddsmidler frem i tid.

                            


28.04.2021

Letter på rådene for fullvaksinerte

Regjeringen letter nå på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet.


26.04.2021

Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie

Helsedirektoratet har lyst ut ordningen med lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie for 2021.


26.04.2021

Læringsnettverk for Pasient- og brukersikkerhet

Utviklingssenteret i Trøndelag arrangerer Læringsnettverk for Pasient- og brukersikkerhet, i samarbeid med Statsforvalteren og KS.


22.04.2021

De nasjonale rådene for 17. mai

 Årets feiring av nasjonaldagen i Norge blir preget av koronarestriksjonene. Det ble klart på dagens pressekonferanse med regjeringen.


21.04.2021

Erfaringsnettverk demens: Samskapning

Utviklingssenteret i Trøndelag, med støtte fra Statsforvalteren, arrangerer samlinger i Erfaringsnettverk for demens i Trøndelag i 2021.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel