Frist Veke Høyring
september 2021
03. sep 35 Søknad om utfylling i sjø på Hanasand
03. sep 35 Søknad om mudring i sjø i Hinnavågen - Tor Tofte
01. sep 35 Oppstart av prosess med nye verneområde i Rogaland
01. sep 35 Søknad om tiltak i sjø i Jåttåvågen - Stavanger Utvikling KF
august 2021
06. aug 31 Endring av løyve til Grieg Seafood Rogaland AS avd Stjernelaks
06. aug 31 Produksjon av skogmelasse og pellets i Strand kommune
06. aug 31 Etablering av fabrikk for batteriproduksjon i Stokkamyrveien 30
02. aug 31 Søknad om løyve til utslepp frå varmforsinking av metall i Hå kommune
juli 2021
09. jul 27 Endring av utsleppsløyve på lokalitet 12116 Ilsvåg Land, Vindafjord kommune
07. jul 27 Søknad om utfylling og peling i sjø - Ytre Barkaviga
Frist Høyring
september 2021
03. sep Søknad om utfylling i sjø på Hanasand
03. sep Søknad om mudring i sjø i Hinnavågen - Tor Tofte
01. sep Oppstart av prosess med nye verneområde i Rogaland
01. sep Søknad om tiltak i sjø i Jåttåvågen - Stavanger Utvikling KF
august 2021
06. aug Endring av løyve til Grieg Seafood Rogaland AS avd Stjernelaks
06. aug Produksjon av skogmelasse og pellets i Strand kommune
06. aug Etablering av fabrikk for batteriproduksjon i Stokkamyrveien 30
02. aug Søknad om løyve til utslepp frå varmforsinking av metall i Hå kommune
juli 2021
09. jul Endring av utsleppsløyve på lokalitet 12116 Ilsvåg Land, Vindafjord kommune
07. jul Søknad om utfylling og peling i sjø - Ytre Barkaviga