Supplerende høring utslippstillatelse Velde Industri AS

Høyringsfrist:
1. oktober 2021

Velde Industri AS har søkt om en samlet utslippstillatelse for eksisterende og ny virksomhet på industriområde 9/7 i Sandnes kommune - se tidligere høring her.

Publisert 19.07.2021

Statsforvalteren har mottatt nye opplysninger fra Velde Industri AS til søknaden, som vi vurderer må ut på en supplerende høring. Det gjelder en endring i resipienttillatelse til etablering av komposteringsanlegg.

Se høringsbrev og supplerende søknad med vedlegg i dokumentlenkene.