Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Høring av søknad fra Velde Industri AS Sandnes

Legg til i eigen kalender
Høyringsfrist:
22. mars 2021

Velde Industri AS har søkt om en samlet utslippstillatelse for eksisterende og ny virksomhet på industriområde 9/7 i Sandnes kommune.

Publisert 28.01.2021

Flere av virksomhetene som i dag drives ved Velde Industri AS har individuelle utslippstillatelser av ulik alder. Det søkes nå om en samlet tillatelse for all Velde Industri AS Sandnes sin virksomhet, i tillegg til tillatelse til å slippe ut og hente vann fra Kyllesvatnet, og tilllatelse til å blande og mellomlagre proffjord i samarbeid med Grøn Vekst. AS.

Se høringsbrev og søknad med vedlegg i dokumentlenkene.