Søknad om utslippstillatelse Dalen pukkverk i Strand kommune

Høyringsfrist:
31. desember 2021

Stangeland Maskin AS søker om utslippstillatelse for Dalen pukkverk i Strand kommune. Det søkes om utslipp av overvann fra steinbrudd og sandtak til Dalavatnet, utslipp av prosessvann til Dalavatnet samt utslipp av støv og støy.

Publisert 08.12.2021

Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle forhold som bør tas hensyn til ved behandling av søknad om tillatelse for Dalen pukkverk i Stand kommune. Se søknad med vedlegg i dokumentlenken.

Merknader til søknaden kan sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no innen 30.12.2021.

Høyringsfrist:
31. desember 2021