Endra utsleppsløyve for Seagarden AS Karmøy

Høyringsfrist:
15. desember 2021

Seagarden AS har søkt Statsforvaltaren i Rogaland om endring av utsleppsløyve etter forureiningslova for anlegget i Husøyvegen 278, gnr. 86 bnr. 81 i Karmøy kommune.

Publisert 16.11.2021

Sjå søknad med vedlegg i dokumentlenkene.

Merknader til søknaden kan sendast Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no innan 15.12.2021.

Høyringsfrist:
15. desember 2021