Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.09.2022

Leve heile livet-konferansane

«Frå samarbeid til samskaping», er den raude tråden på Leve heile livet-konferansane i Vestland denne hausten.


08.09.2022

Nominasjon til den nasjonale Leve hele livet-prisen frå Vestland

Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet har nominert Øygarden til den nasjonale prisen for 2022.


25.08.2022

Nytt frå Leve heile livet-satsinga i Vestland

I det nye informasjonsbrevet kan de lese meir om relevant informasjon for Leve heile livet-arbeidet i Vestland.


12.08.2022

Korleis måle effektar og resultat av lokale tiltak i Leve heile livet-reforma?

Statsforvalteren i Trøndelag etter oppdrag frå Helsedirektoratet har utarbeidd ein rettleiar for korleis kommunane kan følgje opp lokale tiltak i gjennomføringa av Leve heile livet-reforma.


12.08.2022

Der Ungdommen Er

Der Ungdommen Er – DUE – er eit ubyråkratisk barnevernstiltak og bu- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Frå oppstarten i 2003 til mars 2022 har om lag 700 born, ungdommar og deira familiar motteke miljøterapeutisk oppfølging gjennom DUE-tiltaket.


09.08.2022, Endra 09.08.2022

Kva kommune bør få Leve hele livet-prisen i 2022?

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet-arbeidet i Vestland inviterer deg til å nominere kandidatar til årets Leve hele livet-pris. Forslag kan du sende til oss innan 18. august.


29.06.2022, Endra 29.06.2022

Nettverk for aldersvenlege samfunn i Vestland

Det regionale nettverket skal vere ein fellesarena der kommunane i Vestland kan dele erfaringar og utfordringar, og etablere samarbeid på tvers. Alle kommunane er velkomne til å delta.


Endra 29.06.2022

Sjå opptak av konferansen "Ein bustad for heile livet"

Konferansen blei arrangert i Bergen 31. mai. Om du ikkje fekk han med deg, kan du sjå opptak her. 


24.06.2022, Oppdatert 17.08.2022

Regionalt innspelsmøte om ny opptrappingsplan for psykisk helse

På vegner av Helse- og omsorgsdepartementet inviterer Statsforvaltaren i Vestland til regionalt innspelsmøte.


17.06.2022

Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (2 av 4 i serie)

Webinaret er det andre i ei rekke på fire webinar for kommunane i Vestland fylke, om bustad og tenester til personar med rus- og/eller psykiske helseutfordringar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel