Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


03.01.2023

Utlysning regionale Klima- og Miljøprogrammidlene

Midlene til det regionale Klima- og Miljøprogram er utlyst med frist 01.02.2023.


01.12.2022

Landets fremste matregion

Destinasjonsselskapene i VisitOsloRegion har de siste årene jobbet sammen for å gjøre Osloregionen kjent for sine mange matopplevelser. 


23.11.2022

Høring forskrift regional miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark

Statsforvalteren sender på høring forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark:

Høring


23.11.2022

Høring av forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark

Statsforvalteren sender på høring forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark.


15.11.2022

Tilbakeblikk - Kulturminnedag på Mellom-Bolæren

29. august var det nettverkssamling på øya Mellom-Bolæren øst for Nøtterøy, arrangert av Kulturlandskapsskolen v/ Oslofjordens Friluftsråd, Færder Nasjonalpark og Færder utvalgte kulturlandskap. 30 deltagere fikk være med på vandring over øya med faglige stopp underveis.


11.11.2022

Jordvernkonferanse

Jordvern Vestfold og Jordvern Telemark sammen med Statsforvalteren arrangerer et møte om mat og beredskap i et urolig Europa vurdert opp mot et lokalt ansvar


11.11.2022

Jordvernkonferanse 24. november

Jordvern Vestfold og Jordvern Telemark sammen med Statsforvalteren arrangerer et møte om mat og beredskap i et urolig Europa vurdert opp mot et lokalt ansvar


04.11.2022

Newcastlesyke - Mattilsynet innfører portforbud på Østlandet

Den siste tiden er det funnet mange døde ville duer, som er smittet med Newcastlesyke, på Østlandet. Mattilsynet har innført en rekke tiltak, inkludert portforbud for fugler i fangenskap i 34 kommuner på Østlandet.


03.11.2022

Nytt kartverktøy

Hovedplan for skogbruksplanlegging skal være et strategisk styringsverktøy for skogbruksplanlegging i fylket. Statsforvalteren har laget et kartverktøy som gjør planarbeidet mer oversiktlig.


01.11.2022

Mange grovfôrdyrkere opplevde produksjonssvikt i 2022

Da fristen fort å søke om tilskudd ved produksjonssvikt gikk ut, var det registrert 191 søknader i Vestfold og Telemark.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel