Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 27.07.2023

Endret klima krever endret skogbehandling

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er deltaker i det internasjonale forskningsprosjektet Climb-Forest. Prosjektet handler om hva slags skogbehandling vi skal ha i Europa for å være rustet for et endret klima.


Publisert 20.07.2023

Mål for økt ungskogpleie

Ungskogpleie er avgjørende for god tømmerkvalitet og høyt CO2-opptak. Det trengs mer aktivitet i vårt fylke, derfor har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark startet et prosjekt for å sette mål for skogkulturarbeidet.


Publisert 22.06.2023

Hva gjør skogeiere når det er stor skogbrannfare?

Skogbrannfare krever at skogeierne hever beredskapen.


Publisert 16.06.2023

Forskrift mot bruk av ild i flere kommuner

Flere kommuner har nå innført lokale forskrifter som er mer inngripende enn generelt bålforbud. 


Publisert 09.06.2023

Stor skogbrannfare!

Skogbrann- og gressbrannfare-indeksene viser nå rød og mørkerød i store deler av Vestfold og Telemark. Mørkerød er det høyeste nivået på skalaen. Det er ikke meldt om kommende nedbør på langtidsvarselet.


Publisert 09.06.2023

Granbarkbillene svermer

Det er to uker siden kommunene tømte billefellene for første gang denne sesongen. Dagene etterpå har vært tørre og stadig varmere. Følg med i skogen!


Publisert 09.06.2023

Kartapplikasjon for inspeksjon av bruer på skogsvei

I forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjekter for inspeksjon av bruer i Vestfold og Telemark har vi nå oppdatert kartløsningen hos Statsforvalteren med de bruer der det er gjennomført inspeksjon eller lagt ut for inspeksjon i 2023/24


Publisert 26.05.2023

Skogbrannfare

Skogbrannfareindeksen viser nå gul og oransje i store deler av Vestfold og Telemark. Gressbrannfaren (FFMC) står på rød. Det er ikke meldt om kommende nedbør på langtidsvarselet.


Publisert 02.02.2023

Misfarging på granbar – nå vet vi hvorfor

I løpet av senhøsten 2022 var det mange som observerte at granskogen flere steder hadde misfarget bar. NIBIO har nå analysert grankvister vi sendte inn, og vi har fått svar på hva skadene skyldes.


Publisert 07.10.2022

Ny trebru i Siljan – bygd på gamle håndverkstradisjoner

Fritzøe Skoger åpnet 5. oktober ny trebru over Mjøvannsdammen ved skogsbilvei som går innover i skogområder sør for Grorud i Siljan kommune.