Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 02.02.2023

Misfarging på granbar – nå vet vi hvorfor

I løpet av senhøsten 2022 var det mange som observerte at granskogen flere steder hadde misfarget bar. NIBIO har nå analysert grankvister vi sendte inn, og vi har fått svar på hva skadene skyldes.


Publisert 07.10.2022

Ny trebru i Siljan – bygd på gamle håndverkstradisjoner

Fritzøe Skoger åpnet 5. oktober ny trebru over Mjøvannsdammen ved skogsbilvei som går innover i skogområder sør for Grorud i Siljan kommune.

 


Publisert 08.08.2022

Inspeksjon av bruer på skogsbilveier

Vestfold og Telemark har ca. 6 000 km med skogsbilvei og anslagsvis er det omkring 1 000 bruer på dette skogsbilveinettet, mange av eldre dato. I fylket gjennomføres nå en systematisk kartlegging og inspeksjon av skogsveibruene.


Publisert 04.07.2022

Mye granbarkbiller i Vestfold og Telemark

Gjennomsnittlig fangst hittil i 2022 er noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Likevel er det fremdeles lokalt høy risiko for utbrudd av granbarkbiller i vårt fylke.


Publisert 09.06.2022

Årsmelding for skogbruket i Vestfold og Telemark 2021

Skogbruksåret 2021 er beskrevet i tekst og tall i årsmeldingen som Statsforvalteren publiserer her.


Publisert 29.04.2022

Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark

Meteorologisk institutt varsler om stor skogbrannfare i alle kommuner i Vestfold og Telemark.


Publisert 06.04.2022

Unngå fare når du er på tur i skogen - rotvelter og vindfall

Nord i Telemark er det mykje vindfelt skog etter stormen 19. november i fjor. Rotvelter kan vere livsfarlege lenge etter at treet har ramla over ende.


Publisert 16.03.2022, Sist endra 03.11.2022

Tilskot til opprydding av vindfall

Skogeigarar i utvalde kommunar kan no søkje om tilskot til opprydding av vindfall etter stormen 19. november i fjor. Det er særs viktig at skogeigarar ryddar opp i vindfall, for å førebyggje angrep av granborkbille.


Publisert 10.02.2022

Bygging av skogsveier 2021

Vestfold og Telemark har et omfattende skogsbilveinett på mer enn 6 000 km, i tillegg bygges jevnlig ut nye skogsbilveier til enkelte skogområder som mangler veidekning og veier for utbedring av avkjørsler og leveringsforhold.


Publisert 18.01.2022

Stormskader og barkbillefare

Stormen som rammet Østlandet hardt 19. november, traff også deler av Vestfold og Telemark. Skogen i vårt fylke kom fra det med mindre skadeomfang enn Innlandet og Viken, men lokalt i kommunene Tinn, Hjartdal, Tokke og Vinje er det store skader. De tre kommunene Seljord, Kviteseid og Midt-Telemark har mer spredte skader av lite omfang.