Skogbrannsesongen 2024

Forebygging av skogbranner er viktig! Her kommer en påminnelse til allmennheten og næringsutøvere i skogbruket.

Publisert 26.04.2024

I forkant av skogbrannsesongen vil vi orientere om oppdaterte retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen, om pålagt vakthold i etterkant av en skogbrann, skogbrannplakater på flere språk, skogbrannfareindeks og om generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september.

Akkurat nå er det lav skogbrannfare i Vestfold og Telemark, men det kan endre seg. Meteorologisk institutt har 2 interaktive kart som er åpent for alle og som ofte blir referert angående skogbrannfare i Norge:

Generelt bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Ved all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skog og utmark er det nå helt nødvendig å unngå bruk av ild og være oppmerksom ved annen aktivitet som kan forårsake gnister.

Statsforvalteren oppfordrer alle som utøver arbeide i eller i nærheten av skog og utmark, enten det er skog-, jordbruksvirksomhet eller annen næring, å utvise stor forsiktighet for all virksomhet som utgjør en risiko for skogbrann.

Skogbrannplakater

DSB sine nettsider kan du laste ned eller bestille gratis skogbrannplakat på norsk, tysk, polsk og ukrainsk. 

Oppdaterte retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Retningslinjer for skogdrift i skogbrannsesongen er utarbeidet for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte, selv om skogbrannfaren er stor. Retningslinjene for skogsdrift er oppdatert april 2024.

Skogeier kan pålegges vakthold etter skogbranner

Brannloven §12 gir brannsjefen anledning til å pålegge eier eller bruker av eiendommen til å sørge for vakthold eller andre nødvendige sikringstiltak i etterkant av en skogbrann. Det er utarbeidet retningslinjer, forslag til avtale om pålagt vakthold etter brann, og en brosjyre for når vaktholdet overlates fra brannvesen til skogeier. Du kan lese mer om vakthold og sikringstiltak hos direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

DSBs samleside for temaet skogbrann

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på sin nettside lagt ut informasjon om skogbrann: Skogbrann | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Vil du holde oversikt over skogbranner i Europa? Sjekk ut EFFIS

EFFIS- European Forest Fire Information System gir oppdatert og troverdig oversikt over pågående skogbranner i Europa. Systemet benyttes av blant annet Europakommisjonen. EFFIS - Welcome to EFFIS (copernicus.eu)

Følg med ved tordenvær og lynnedslag

Lynnedslag samtidig med skogbrannfare gir økt risiko for tilløp til skogbrann. Selv om det kommer regn, kan likevel skogen lett antennes når det har vært tørt en lengre periode. Et lynnedslag som antenner skog, kan potensielt etablere en ulmebrann i skogbunnen. Vær derfor ekstra oppmerksom i en periode etter et lynnedslag i din skog. Du kan følge lynnedslag på din eiendom her.

Forsikring

Privat forsikring er det eneste som dekker skogbrannskader. Skogbrand forsikringsselskap er det eneste selskapet som forsikrer skog i Norge.

Linker til andre aktuelle nettsteder:

Skogbrann - Landbruksdirektoratet

Forebygging av skogbrann - Skogbrand

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.