For kommunal landbruksforvaltning

Oppdatert 02.02.2023
Logo informasjon til kommunal landbruksforvaltning

Publisert 02.02.2023

Infoskriv nr. 5/2023 - uke 5

 • Avlyste Autorisasjonskurs
 • Husk påmelding til kompetansesamlingen om SMIL, drenering og tiltak i beiteområder
 • Klimatiltak i skog 2023
 • Misfarging på granbar – nå vet vi hvorfor
 • Beredskapsdagen 2023
 • Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse 9. mars

Publisert 26.01.2023

Infoskriv nr. 4/2023 - uke 4

 • Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd og avløsertilskudd til nye foretak
 • Godkjenning av PT-søknader
 • Endelige satser for produksjons- og avløsertilskudd
 • Dokument som skal arkiverast, skal sendast via postmottak

Publisert 19.01.2023

Infoskriv nr. 3/2023 - uke 3

 • Informasjonsmøte om regionale miljøkrav gjennomført
 • Minnar om - fristar produksjonstilskot
 • Byttet regnskapsår i ØKS
 • Kontoutskrift skogfond
 • Kompetansesamlinger våren 2023
 • Tildeling av tilskudd til jord- og skogbruk
 • Økt verdiskaping gjennom markedsrettet fritidsfiske

Publisert 12.01.2023

Infoskriv nr. 2/2023 - uke 2

 • Husk frist høringsinnspill ny RMP-forskrift
 • Prioriter produksjonssvikt
 • Produksjonssvikt sakshandsamarar
 • PT-oppgåver fram mot hovudutbetalinga
 • Koblingstabell RMP
 • Påminnelser RMP
 • Rentemidlar skogfond – påminning om budsjett for kommunen
 • Kompetansesamling skogbruk 26. januar - kompetanseplanen kjem neste veke
 • ØKS - Virkesdata/forsending 2023-1
 • Landbruksdirektoratet sine nettsider er nede
 • Plantevernkurs i Vestfold vinter/vår 2023
 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark
 • "Gårdskart aktuelt"
 • Ny parasitt oppdaga i Noreg
 • Minner om: Kartlegging av rutinebeskrivelse for ajourhold og uteblitt ajourføring av AR5 - frist 13.jan

Publisert 05.01.2023

Infoskriv nr. 1/2023 - uke 1

 • Kartlegging av rutinebeskrivelse for ajourhold og uteblitt ajourføring av AR5
 • Utlysning regionale Klima- og Miljøprogrammidler
 • Frist behandling av RMP-søknader
 • ØKS - Virkesdata/forsending 2023-1
 • Vent med å føre saker i ØKS
 • Kurstilbud fra Kompetansenettverket for lokalmat øst i 2023

Publisert 22.12.2022

Infoskriv nr. 40/2022 - uke 51

 • Julehilsen fra landbruksdirektøren
 • God jul
 • Geovekst aktuelt desember 2022 og informasjon om AR5web
 • Skogfond - årsavslutning