For kommunal landbruksforvaltning


Publisert 05.07.2024

Infoskriv nr. 26/2024 - uke 27

 • Ferieavvikling i landbruksavdelingen
 • Informasjon til bonden
 • Informasjon om produksjonssvikt
 • Nye foreløpige satser RMP-tilskudd
 • Mer midler til drenering
 • Regionale miljøkrav for jordbruket på høring
 • Presisering av tilskudd til tettere planting/suppleringsplanting
 • Minner om: Ingen utbetaling i Agros i uke 29 og 30
 • Minner om: Ingen utbetalinger fra skogfond i uke 28-30
 • Minner om: Godkjenning av virkesdata i sommer

Publisert 28.06.2024

Infoskriv nr. 25/2024 - uke 26

 • Ny veileder for ferske bønder og skogeiere
 • KOSTRA-tala for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 2023 er klare
 • Ingen utbetaling i Agros i uke 29 og 30
 • Minner om: Ingen utbetalinger fra skogfond i uke 28-30
 • Minner om: Godkjenning av virkesdata i sommer

Publisert 20.06.2024

Infoskriv nr. 24/2024 - uke 25

 • Nytt Rundskriv RMP
 • Oppdatert statistikk for produksjonstilskot
 • Krav til registrering og innbetaling av skogfondsmidler ved omsatt skogsvirke og heltreflis

Publisert 13.06.2024

Infoskriv nr. 23/2024 - uke 24

 • Fagskole frukt og bær starter opp høsten 2024
 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark
 • Regenerativ dyrking i praksis
 • Innspurt på produksjonssvikt 2023
 • Produksjonssvikt 2024
 • Endringer i skjema LDIR-918
 • Husk å godkjenne VSOP/forsendelse

Publisert 07.06.2024

Infoskriv nr. 22/2024 - uke 23

 • Vi ønsker innspill på tema til høstens kompetansesamlinger
 • Norsøk rapport - Økt økologisk bærekraft
 • Oppdatert SKART
 • ØKS - Virkesdata/sending 2024-6
 • Fagsamling vei i oktober

Publisert 30.05.2024

Infoskriv nr. 21/2024 - uke 22

 • Plantevernkurs i Telemark – endring i organisering
 • RMP - Feil som har oppstått under flytting av dokumenter
 • Skogeigarar i Hjartdal og omland må sjekke skogen sin!
 • Minner om: ØKS – Ingen utbetalinger fra skogfond i uke 28, 29 og 30
 • Minner om: Virkesdata i sommer

Kontaktpersoner

Inspill kompetansesamlinger