Jordbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandling til kommunal forvaltning innen jordbruk, jordvern, kart, eiendom og arealforvaltning.


Publisert 25.11.2022

Dato for stenging av Agros i 2022

Alle saker som skal utbetales/innkreves i 2022, må være godkjent i Agros før 12. desember. Mellom 12. desember og 3. januar vil Agros være stengt for godkjenning av nye vedtak. 


Publisert 23.11.2022

Høring RMP forskrift

Forslag til ny RMP forskrift ligger nå ut på høring:

Høring RMP


Publisert 16.11.2022

Kontroll av Vegetasjonssone i søknadar om produksjonstilskot og avløysartilskot

Alle kommunane har i år meldt at vegetasjonssone mot vassdrag er eit av kontrollpunkta i handsaminga av PT-søknadar.


Publisert 16.11.2022

Kontroll av gjødslingsplan i søknadar om produksjonstilskot og avløysartilskot

Det er, noko uventa, avdekt manglande og mangelfulle gjødslingsplanar hjå ein del gardbrukarar.


Publisert 16.11.2022

Tilskot ved produksjonssvikt i grovfôr: oppstart av arbeid

Søknadsfristen er ute, og me har tatt fatt på sakshandsaminga. Stor saksmengd gjer det naudsynt å innarbeide gode sakshandsamingsrutinar.


Publisert 14.11.2022

Forlenget søknadsfrist organisert beitebruk (OBB)

Pga. nettverksproblemer er søknadsfristen om tilskudd til organisert beitebruk (OBB) forlenget til og med 17.11.2022.


Publisert 10.11.2022

Produksjonssvikt vekstgruppe grovfôr

På høyre side ligger plansjene til teamsmøte (21. okt) med kommunene om 'produksjonssvikt vekstgruppe grovfôr (foretak med husdyr)'.


Publisert 09.11.2022

Søknadsfrist for Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

Vi minner om at fristen for beitelag om å søke tilskudd til regionale miljøtilskudd - drift av beitelag - er 15. november.


Publisert 09.11.2022

Jordvernkonferanse 24. november

Jordvern Vestfold og Jordvern Telemark sammen med Statsforvalteren arrangerer et møte om mat og beredskap i et urolig Europa vurdert opp mot et lokalt ansvar


Publisert 07.11.2022

eStil: tekniske feil etter endring i kart

I noen tilfeller får saksbehandlere melding om «Teknisk feil» etter at de har foretatt endringer i kartet.