Jordbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandling til kommunal forvaltning innen jordbruk, jordvern, kart, eiendom og arealforvaltning.


Publisert 30.03.2023

Lenke til veiledningheftet RMP-tilskudd på kommunale nettsider

Veiledningsheftet RMP-tilskudd er nå publisert. 

Vi oppfordrer landbrukskontora til å publisere veiledningsheftet og/eller ha en lenke til vår side om RMP-tilskudd på deres kommunale nettsidene.


Publisert 30.03.2023

Nytt RMP-program

Det er utarbeidet et nytt regionalt miljøprogram for jordbruket i Vestfold og Telemark. Programmet gjelder for 2023-2026.


Publisert 20.03.2023

Påminnelse: søknader 'under registerering' i RMP

Etter hovedutbetalingen RMP viser fagsystemet at det finnes en del søknader med status 'under registrering av søker'.


Publisert 10.03.2023

Nasjonal jordvernpris 2023

Vi ber om forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark til nasjonal jordvernpris 2023. Fristen for å melde inn et begrunnet forslag til Statsforvalteren er søndag 26. mars 2023.


Publisert 10.03.2023

Søknader 'under registrering' i RMP

Etter hovedutbetalingen RMP viser fagsystemet at det finnes en del søknader med status 'under registrering av søker'.


Publisert 08.03.2023

Bruk av plantevernmidler på arealer nær vann

Mattilsynet inviterer til veiledningsmøte, og vil gå gjennom kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabilier i nærheten av vann.


Publisert 08.03.2023

Strukturdifferensiering og tak på tilskot over jordbruksavtalen

Arbeidsgruppa har no lagt fram rapporten.


Publisert 08.03.2023

Komplett rapport for alle bygningane i Svartdal er lansera

I grannebygdene Hjartdal og Svardal UKL i Øvre Telemark finnast eit stort mangfald tradisjonsrike bygg. No ligg føre den fyrste av fleire kartleggingsrapportar som dokumentarar den unike kulturarven. Bygda Svartdal er fyrst ute.

Publisert 06.03.2023

Husk påmelding kompetansesamling RMP

Programmet til kompetansesamlingen 16. mars ligger på kurskalenderen.


Publisert 01.03.2023

Produksjonstilskot 2023

Dei nye PT-rundskriva er klare.