Jordbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandling til kommunal forvaltning innen jordbruk, jordvern, kart, eiendom og arealforvaltning.


Publisert 24.05.2022

Kommunens håndtering av meldinger om fare for klimabetinget produksjonssvikt

At det har kommet svært lite nedbør i vår, sannsynliggjør at det til kommunene kan komme meldinger om mulig klimabetinget produksjonssvikt. Kommunen må protokollføre alle slike meldinger. Kommunen må videre vurdere om det skal gjennomføres stedlig kontroll.


Publisert 05.05.2022

Støtte for ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen

Endelig registreringsfrist er 15. mai.


Publisert 05.05.2022

Saker som gjeld eigedom

Les meir for saker som er avgjort av Landbruksdirektoratet i april 2022


Publisert 04.05.2022

Kompetansesamling på Jordvern, Geovekst og AR5 og Areal ute av drift

Vi vil minne om kompetansesamling på Jordvern, Geovekst og AR5 og Areal ute av drift med tilhørende lovverk. Om du ennå ikke har meldt deg på, så er det fortsatt mulighet for det da vi har forlenget påmeldingsfristen til fredag den 6. mai kl. 12.00. Programmet for samlingen er lagt ut på vår hjemmeside.


Publisert 21.04.2022

Kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.


Publisert 21.04.2022

Program kompetansesamling 'Klimatiltak i jordbruket'

Programmet til kompetansesamlingen 'Klimatiltak i jordbruket' kommende onsdag 27. april (kl. 9-11) ligger til høyre.

 


Publisert 20.04.2022

Agros for sykdomsavløsning - nedetid 21.april

Skatteetaten skal gjøre endringer i sine elektroniske delingstjenester torsdag 21. april. Dette påvirker Agros for sykdomsavløsning fordi løsningen henter data fra Skatteetaten.


Publisert 20.04.2022

Informasjon til våronna om de årlige miljøtilskuddene i jordbruket - RMP

Det er mulig å søke tilskudd til 29 ulike miljøtiltak i jordbruket i Vestfold og Telemark. I denne informasjonen til våronna kommer en oversikt over disse tilskuddene og de foreløpige tilskuddssatsene. 


Publisert 06.04.2022

Gårdskart aktuelt, utgave 1/22

Årets første utgave av Gårdskart aktuelt finner dere på nettsidene til Nibio.


Publisert 06.04.2022

Endring av dato for samling – AR5 og Geovekst, Prosjekt Areal ute av drift, jordvern, kulturlandskap og lovsaker

Som følgje av kollisjon med nasjonal kompetansesamling på kulturlandskap, er vi dessverre nøydde til å flytte på dagssamling for AR5 og Geovekst, Areal ute av drift, jordvern og kulturlandskap og lovsaker. Ny dato blir tysdag 10. mai 2022, frå 09.30 til 15.00.