Skogbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen skogbruk.


Publisert 11.11.2022

Husk påmelding til fagsamling skog 30. november

Program er nå lagt ut her, hvor dere også kan melde dere på. Vi ber kommunene om å tenke over aktuelle tema dere ønsker å ta opp i den siste halvtimen. Dere kan enten forberede egne innlegg eller sende inn spørsmål til Statsforvalteren på forhånd, hvis det er noe dere ønsker at vi skal besvare.


Publisert 09.11.2022

Skogfondsoppgaver som må utføres før årsoppgjøret

Under er en oversikt over oppgaver som må utføres i ØKS:


Publisert 09.11.2022

ØKS - Virkesdata/forsending 2022-11

Virkesdata/forsending 2022-11 er no klar i ØKS. Kommunen må godkjenne ekspederinga innan 20. november. Hugs at forsendingar som inneheld skog eigd av kommune eller fylkeskommune skal godkjennast av Statsforvaltaren.


Publisert 02.11.2022

Granbarkbiller - rapport fra overvåkingen 2022

NIBIO har publisert rapporten «Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2022». Rapporten kan lastes ned her. Rapporten inneholder mange interessante fakta og vurderinger om granbarkbiller, skoghelse, klimatiske forhold og andre faktorer som har betydning. Vi anbefaler å lese den!


Publisert 02.11.2022

Ordninga med tilskot til opprydding av vindfall vert forlenga

Dei sju kommunane i Vestfold og Telemark som er med i ordninga med driftstilskot til opprydding av vindfall, kan forlenge ordninga fram til sommaren 2023. Vi ber dei aktuelle kommunane om å gi tilbakemelding innan 10. november om de ynskjer å forlenge ordninga eller ikkje.


Publisert 02.11.2022

Nytt kartverktøy

Hovedplan for skogbruksplanlegging skal være et strategisk styringsverktøy for skogbruksplanlegging i fylket. Statsforvalteren har laget et kartverktøy som gjør planarbeidet mer oversiktlig.


Publisert 20.10.2022

Ny versjon av ØKS

Landbruksdirektoratet har sluppet en ny versjon av ØKS. Det er blant annet gjort endringer for hvilken journalposttype som gis dokumenter som overføres fra ØKS til kommunenes arkivsystemer. 


Publisert 07.10.2022

Hugs kompetansesamling om skog 17. oktober – Teams-møte

Måndag etter haustferien er det Teams-møte om tilskotsmidlar, kontrolloppgåver og skogbruksplanlegging. Hugs å melde dykk på her. Møteinnkalling i Outlook vert sendt til påmeldte deltakarar.


Publisert 07.10.2022

NMSK - miljøtiltak i skog

Vi minner om at kommunane no kan løyve og fatte vedtak om tilskot til miljøtiltak i skog i ØKS. For seint innkomne søknadar, datert etter 1. oktober i år, skal vente til neste år. Frist for løyving og vedtak er 21. oktober.


Publisert 07.10.2022

ØKS - virkesdata/sending 2022-10

Virkesdata/sending 2022-10 vert klar for kontroll og godkjenning av kommunane i ØKS fredag 7. oktober. Kommunen må godkjenne ekspederinga innan 20. oktober. Hugs at virkessendingar som inneheld skog eigd av kommune eller fylkeskommune skal godkjennast av Statsforvaltaren.