Skogbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen skogbruk.


Publisert 23.03.2023

Husk å gi beskjed om hvem som skal være godkjenner i ØKS

I april/mai innfører Lanbruksdirektoratet ny funksjonalitet i ØKS. Det gjør at alle skogsaker må godkjennes av en annen enn saksbehandler.


Publisert 23.03.2023

Barkbilleovervåkingen 2023

Kommunene som er med i barkbilleovervåkingen har denne uken fått e-post om oppgavene de har før og gjennom vekstsesongen. Vi oppfordrer i tillegg alle kommunene til å følge med på skadesituasjonen og rapportere om eventuelle observasjoner.


Publisert 16.03.2023

Foryngelseskontroll 2023 – kommunenes oppgaver

Brev om foryngelseskontrollen er sendt til kommunene denne uken. Merk at vi har satt frister for kommunens arbeid gjennom året.


Publisert 15.03.2023

Resultatkartlegging skogbruk og miljø 2023

Brev om resultatkartleggingen er sendt kommunene denne uken. Vi anbefaler sterkt å gjøre feltarbeidet tidlig i vår, når plantene er lette å se.


Publisert 15.03.2023

Endringer i ØKS og gjøremål

Påminnelse om ny rolle i ØKS og skogfondsoppgaver.


Publisert 15.03.2023

Nytt fra faggruppe skog og utmark

Vi informerer om endringer i personalet.


Publisert 09.03.2023

ØKS - Virkesdata/forsending 2023-3

Forsendinga er no klar for kontroll, eventuelle opprettingar og godkjenning i ØKS. Kommunen må godkjenne ekspederinga innan 20. mars. Hugs at forsendingar som inneheld skog eigd av kommune eller fylkeskommune skal godkjennast av Statsforvaltaren.


Publisert 02.03.2023

Endringer i ØKS våren 2023

I løpet av våren vil det bli innført krav om at godkjenning av søknad om skogfond og tilskudd gjøres av en annen enn den som har behandlet søknaden.


Publisert 16.02.2023

Skogfond

Det blir ingen utbetaling av skogfond i uke 8. 


Publisert 09.02.2023

ØKS - Virkesdata/forsending 2023-2

Kommunen må godkjenne ekspederinga innan 20. februar. Hugs at forsendingar som inneheld skog eigd av kommune eller fylkeskommune skal godkjennast av Statsforvaltaren.