Skogbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen skogbruk.


Publisert 25.05.2022

Frosttørke i plantefelt våren 2022 - suppleringsplanting

Kommuner og skogeiere har meldt om lokale forekomster av tørkeskader i unge plantefelt. Det er viktig at skogeiere som har skader tar kontakt med en av næringsaktørene for å bestille planter til suppleringsplanting.


Publisert 20.05.2022

Barkbilleovervåkingen 2022 – husk første felletømming

De kommunene som er med i overvåkingen av stor granbarkbille skal tømme fellene mandag 23. mai eller tirsdag 24. mai. Resultatene fra tømmingene skal legges inn i barkbilleprotalen «Vips» innen torsdag i samme uke som tømming.


Publisert 20.05.2022

Presentasjoner fra kompetansesamling om aktuelle skogsaker

Presentasjonene fra Teams-møtet er nå lagt ut på vår nettside.

Vi har også laget et dokument med spørsmål og svar på enkelte problemstillinger som ble tatt opp i møtet eller i kompetansesamlingen om skogfondssamlingen 26. april.


Publisert 12.05.2022

Aktuelle skogsaker - teamsmøte flyttes til 19.mai

Teams-møtet om aktuelle skogsaker blir flyttet én uke, til torsdag 19. mai kl. 09:00-11:00. Påmelding via denne lenken. Ny påmeldingsfrist er 16. mai.


Publisert 10.05.2022

ØKS - Virkesdata/forsending 2022-5

Virkesdata/forsending 2022-5 er no klar for kontroll, eventuelle opprettingar og godkjenning. Kommunen må godkjenne ekspederinga innan 20. mai. Hugs at forsendingar som inneheld skog eigd av kommune eller fylkeskommune skal godkjennast av Statsforvaltaren.


Publisert 05.05.2022

Informasjon om SKART - feltløsning for skogforvaltningen

Vedlagt følger en oppdatering på framdriften i arbeidet med utviklingen av SKART. Som det framgår av informasjonsskrivet, er ferdigstillingen utsatt til høsten 2022.


Publisert 05.05.2022

Skogbrann

Brannvesen, kommuner, skogeiersamvirket og privat skogbruk har lagt ut informasjon om skogbrannfare, varsling om skogbrann, skogbrannberedskap og generell informasjon om hvordan opptre i skog og natur ved skogbrannfare.


Publisert 20.04.2022

Kompetansesamling skogfond

Husk å melde deg på kompetansesamlingen om skogfond - påmeldingsfrist 21.april.


Publisert 07.04.2022

ØKS - Virkesdata/forsending 2022-4

Virkesdata/forsending 2022-4 kjem i ØKS i morgon. Kommunen må godkjenne ekspederinga innan 20. april. Hugs at forsendingar som inneheld skog eigd av kommune eller fylkeskommune skal godkjennast av Statsforvaltaren.


Publisert 06.04.2022

Resultatkartlegging og foryngelseskontroll 2022

Kommunene fikk 1. april tilsendt brev om resultatkartleggingen og foryngelseskontrollen i 2022. Vi ber alle kommuner om å lese brevet og vedleggene fra Landbruksdirektoratet nøye, og sette seg inn i kontrolloppgavene og informasjonen som finnes på Landbruksdirektoratets nettsider.