Felles

Oppdatert 27.10.2023

Aktuelt stoff som går på tvers av fagområdene, slik som kontroll, kompetansesamlinger, landbruksregister, tildeling av midler, brukeradministrasjon, felles informasjon om fagsystemene.


Publisert 08.12.2023

Kurs i webbasert oppdatering av AR5

Årets siste kurs i AR5web arrangeres på Teams kl. 09.00 onsdag 13. desember.


Publisert 01.12.2023, Sist endret 01.12.2023

Problem med e-postkode ved innlogging hos Ldir

Tjenesten for tofaktorautentisering gjennom kode på e-post fungerer ikke.

*Feilen er rettet kl.12 fredag 1.des*


Publisert 28.11.2023

Jordvernseminar 5. desember på USN - Den livsviktige jorda

I anledning FNs internasjonale jord-dag 5. desember, blir det arrangert seminar om jordvern på Universitet i Sør-Øst Norge i Bø.  


Publisert 24.11.2023

Gårdskart aktuelt utgave 6/23

En ny utgave av Gårdskart aktuelt ligger klar på nettsidene til NIBIO.


Publisert 17.11.2023

Produsentnummer

Under følger informasjon om ny ordning for produsentnummer.


Publisert 16.11.2023

Program for Lovsamlinga

Vi minner om lovsamling på Teams 5. desember frå kl. 13.00 til 15.00.


Publisert 09.11.2023

Velkommen til kommunesamling

Alle påmeldte til samlingen har fått tilsendt e-post med deltakerliste og oppdatert program.


Publisert 02.11.2023

Omlegging og videreføring av produsentnummeret

Fra 15. november 2023 skal Landbrukets Dataflyt overta ansvaret for produsentnummeret fra Landbruksdirektoratet. Produsentnummeret fases da ut fra Landbruksregisteret.


Publisert 27.10.2023

Årshjul med frister

Årshjulet for 2023 er oppdatert med fristen for rapportering 3. november. Du finner dokumentet til høyre på siden For kommunal landbruksforvaltning.


Publisert 18.10.2023

Rapportering forbruk 2023 og behov 2024 - tilskuddsmidler

Som tidligere år, ber vi kommunene om å sende inn prognose for forbruk av tilskuddsmidler inneværende år og behov for midler neste år. Svarfrist er 3. november.

Nytt i år er at rest av midler i fylket vil bli inndratt ved slutten av året.


Inspill kompetansesamlinger