Felles

Aktuelt stoff som går på tvers av fagområdene, slik som kontroll, kompetansesamlinger, landbruksregister, tildeling av midler, brukeradministrasjon, felles informasjon om fagsystemene.


Publisert 23.03.2023

Kompetansesamlinger 2023

Har du husket å melde deg på kurs- og kompetansesamlinger for våren?


Publisert 15.03.2023

Hvem gjør hva i landbruksavdelingen

Telefon- og adresseliste, med oversikt over arbeidsoppgaver er nå oppdatert.


Publisert 08.03.2023

Gårdskart aktuelt utgave 2/23

Nå er en ny utgave av Gårdskart aktuelt ute på nettsiden til NIBIO.


Publisert 02.03.2023

Årshjul med frister 2023

Årshjulet med søknadsfrister for bønder/skogeiere og saksbehandlingsfrister for kommunene er nå oppdatert for 2023. Årshjulet finnes i høyre marg på siden "For kommunal landbruksforvaltning".


Publisert 01.03.2023

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

Forvaltningen må ofte ta stilling til innsynsbegjæringer, og vurdere om opplysninger kan/skal deles. Dette kan være utfordrende.


Publisert 02.02.2023

Beredskapsdagen 2023

En konferanse for alle i regionen som har et ansvar eller engasjement innenfor samfunnsikkerhet og beredskap


Publisert 02.02.2023

Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse 9. mars

Konferansen er for deg som er opptatt av rammebetingelsene for landbruk og matproduksjon.


Publisert 25.01.2023

Dokument som skal arkiverast, skal sendast via postmottak

Det gjeld mellom anna klager og søknadar som dispensasjon.


Publisert 19.01.2023

Kompetansesamlinger våren 2023

Kompetanseplanen for våren 2023 er nå klar, takk gode innspill på tema og aktuelle problemstillinger.


Publisert 18.01.2023

Tildeling av tilskudd til jord- og skogbruk

Tildelingsbrevet til kommunene ble sendt 13. januar. Brevet med føringer for forvaltning av midlene og tabell med tildeling til den enkelte kommune for den enkelte ordning ligger under Dokumenter.