Felles

Aktuelt stoff som går på tvers av fagområdene, slik som kontroll, kompetansesamlinger, landbruksregister, tildeling av midler, brukeradministrasjon, felles informasjon om fagsystemene.


Publisert 24.05.2022

Frister for å oppdatere AR5 i lokal base i forbindelse med massivoppdatering av arealtall i landbruksregisteret

I høst vil Nibio gjennomføre automatisk massivoppdatering av arealtall i landbruksregisteret. Dette vil gi et godt kontrollgrunnlag til søknadsomgangen for produksjonstilskudd i oktober. Det er noen små endringer på frister fra i fjor, så planlegg fristene godt.


Publisert 12.05.2022

Kartlegging av naturtyper 2022

På vegne av Miljødirektoratet vil det sommeren og høsten 2022 bli gjennomført kartlegging av naturtyper i fylket. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


Publisert 05.05.2022

Brev med varsel forvaltningskontroller i 2022 er sendt til kommune

Statsforvalterens plan for kontroller med kommunens tilskuddforvaltning innen jordbruk og skogbruk finnes i brevet. 


Publisert 07.04.2022

Informasjon til bonden nr. 1 - April 2022

I dag vil det bli sendt eit nytt informasjonsskriv sendt til bønder i Vestfold og Telemark. Informasjonsskrivet finn du her


Publisert 06.04.2022

Meld deg på kompetansesamling

  • 26. april: Skogfond og ØKS (Fysisk)
  • 27. april: Klimatiltak i jordbruket (Teams)
  • 10. mai: AR5, areal og lovsaker (Fysisk/Teams)
  • 12. mai: Aktuelle skogsaker (Teams)

Publisert 17.03.2022

Nasjonal kulturlandskapspris 2022

Kjenner du eit særmerka landskap der både naturkvalitetar, kulturminne og tradisjonelle driftsformer spelar på lag?


Publisert 16.03.2022

Informasjon fra Mattilsynet vedrørende flyktninger fra Ukraina

Mange kommuner bosetter i disse dager flyktninger fra Ukraina. Under følger aktuell informasjon fra Mattilsynet om kjæledyr og matservering.


Publisert 03.03.2022

Kven gjer kva i landbruksavdelinga

Oversikten som viser kven som jobbar med kva i landbruksavdelinga er no oppdatert. 


Publisert 03.03.2022

Brukartilgangar

Husk å gi beskjed til brukaradministrator hos Statsforvaltaren dersom nokon på landbrukskontoret sluttar, slik at tilgangane til Landbruksdirektoratet sine fagsystem kan takast bort.


Publisert 16.02.2022

Ny landbruksdirektør

Her følger hilsen fra vår nye landbruksdirektør for Vestfold og Telemark: