Næringsutvikling

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.03.2024

Overgang fra båsfjøs til løsdrift i Telemark

Partnerskap landbruk i Telemark (som består av Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Innovasjon Norge, en kommunerepresentant og faglagene i jordbruket) ønsker å sette spesielt fokus på løsdriftskravet for storfe. Under følger informasjon om en spørreundersøkelse, og nyttige lenker.


Publisert 04.07.2023

"Grønt klasserom»

Skolehagen som læringsarena er på full fart tilbake i den norske skolen. Nytt samarbeid skaper synergier.


Publisert 03.03.2023

Kurs i markedshagedyrking

Prosjektet Robust SmåskalaGrønt er et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønnsaksproduksjon over hele landet. 


Publisert 28.02.2023

Skolehagen – framtidas unike læringsarena

Er du interessert i skolehager og ønsker å se flere i vår region? Velkommen til nettverksmøte i Vestfold og Telemark 9. mars på Århus gård i Skien.


Publisert 07.07.2022

Skolehagen – framtidas unike læringsarena

Over hele verden tas skolehagen i bruk. Her lærer vi om de store sammenhengene i naturen og henter inspirasjon til hvordan vi kan oppnå økt bærekraft i alt vi gjør.


Publisert 15.03.2022

Norges beste eplemost, sider og fruktvin er kåret

Hanen har arrangert konkurransen Norges beste eplemost, sider og fruktvin 2022 på vegne av Norsk eplefest. NeRø Frukt og Sider og Lindheim Ølkompani fra Telemark var blant de som fikk en pris for sine produkter. 


Publisert 28.01.2021

Fjellandbrukssatsing i Vestfold og Telemark

Statsforvaltaren er blitt tildelt midlar for eit nytt år med satsing innan fjellandbruket i Vestfold og Telemark. Dei som kan søkje er organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan som har til føremål å utvikle landbruket og landbruksbasera næringar i fjellområda.


Publisert 27.01.2021

Erfaringar med økt satsing på grøntsektoren i Vestfold og Telemark

Den nasjonale satsinga på grøntsektoren i 2019 blei teke godt i mot i Vestfold og Telemark. Vi har sett stor interesse og søknadspågang for tilskot til å vidareutvikle grøntproduksjonane i fylket.


Publisert 02.07.2020

Urbant landbruk i historiske hagar

Urbant landbruk aukar livskvaliteten i tette byer og bidrar til berekraftig utvikling.