Mat og måltidsglede

Oppdatert 20.09.2023

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.10.2021

Måltidsglede for eldre

Matgledekorpset trefte Måltidsvennene ved Tjølling, Furuheim og Stavern sjukeheim til ein inspirasjonskveld i går. Tilsette og frivillige, mellom dei Tjølling Bygdekvinnelag, delte erfaringane sine med kvarandre. 


Publisert 28.09.2021

Slik ynskjer vi å inspirera til auka matglede blant eldre

Matgledekorpset har utarbeidd brosjyre for å inspirera til matglede og betre matomsorg for eldre.


Publisert 02.07.2021

Sesongkalender for frukt, bær, grønsaker og potet

Denne kalenderen skal hjelpa deg å finna norske sesongprodukt av frukt, bær, grønsaker og potet.


Publisert 12.02.2021

Matnasjonen Noreg

Regjeringa la i dag fram strategien Matnasjonen Noreg. Bak denne strategien stend Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.


Dokumenter

Matfaglige lenker

Matforum

Matforum Telemark - Et nettverk på Facebook for alle som arbeider med mat og matkultur i ulike sammenhenger og med ulike arrangementer i fylket vårt.